Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Acció Social de l’Ajuntament de Salou signa un Contracte Programa amb la Generalitat per col•laborar en matèria de serveis socials

El Contracte Programa permet atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les famílies i grups

dijous 20 octubre 2011

Aquest protocol estableix eixos estratègics per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Salou en assumptes de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per garantir, tots plegats, una eficàcia i eficiència, en la seva aplicació.

El Departament de Benestar Social i Família està signant els contractes programa amb ens locals, especialment consells comarcals i ajuntaments de més de vint mil habitants, per finançar i atendre les necessitats més immediates de la població. En total l’aportació del Departament als ens locals per a 2011 a través dels contractes programa suposa un import de 182,5 milions d’euros i es beneficiaran d’aquest fons un total de 61 ajuntaments.

La directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família, Anna Maria Solé i Ramos ha rebut al regidor d’Acció Social Pedro Lavilla i han tractat diversos temes de benestar social.

Enguany la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Salou presidida per Pedro Lavilla rebrà la quantitat de 372.350,50 euros que serà destinada per desenvolupar i potenciar línies d’actuació en matèria social com:

-Serveis Socials Bàsics: són aquelles eines per fer front a les necessitats més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups. Són serveis que contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social, exclusió o pobresa. Serien serveis com el Servei Bàsic d’Atenció Social, Servei d’Atenció Domiciliària, Programa d’Atenció a la Dependència i Discapacitat, Pla Local de Serveis Socials, Situacions d’Urgència Social, Accions contra la Violència de Gènere.

-Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: programa de Centre Obert amb educadors socials.

-Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades: referent al servei de primera acollida, d’adaptació social i laboral al nou entorn,així com promoció de la igualtat d’oportunitats.

Amb els contractes programa, la Generalitat i els ens locals acorden les accions a desenvolupar i avaluen anualment la consecució dels objectius per determinar les noves aportacions econòmiques.

El regidor d’Acció Social, Pedro Lavilla ha destacat que “el Contracte Programa és una eina fonamental per desenvolupar i atendre Serveis Socials Bàsics i molt necessari per a les famílies amb dificultats econòmiques, persones i grups en perill d’exclusió; així com per a lluitar contra la pobresa des de les nostres possibilitats municipals”.

Document Actions