Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Ana Narbona: “El Pla de Cohesió Ciutadana ens ajudarà a lluitar contra l’exclusió social”

La Regidoria d’Acció Social va posar en marxa el Pla a mitjans de l’any passat per desplegar mesures contra la pobresa al municipi

dimarts 04 maig 2010

El passat divendres 16 d’abril va tenir lloc a Salou la reunió de coordinació territorial entre el personal tècnic dels diversos municipis que disposen d’Oficines de Plans d’Inclusió Social  de Tarragona, entre les quals estan els municipis, endemés del de Salou, de: El Vendrell, Valls, Constantí, Reus i Tarragona, coordinats pels Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Aquestes reunions tenen com objectiu plasmar les actuacions que es duen a terme al territori des de les diferents Oficines de Pla d’Inclusió de Tarragona  i que a nivell tècnic es puguin sumar esforços, compartir iniciatives i reflexionar conjuntament. Les trobades tècniques es realitzen amb una periodicitat bimensual  i son itinerants, cada reunió es realitza a les diferents oficines tècniques del territori, la propera trobada està prevista pel mes de juny a la seu dels servies territorials de Tarragona.

Pla de Cohesió Ciutadana de Salou

Un dels objectius estratègics de l’Ajuntament de Salou és prioritzar els programes que aprofundeixin en els drets bàsics de les persones. A fi i efecte d’assolir aquest objectiu, aquest Ajuntament, amb el suport del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, va posar  en marxa en el segon trimestre del 2009 el Pla Local de Cohesió Ciutadana de Salou i aquest 2010 se li ha donat continuïtat de manera conjunta entre l'Ajuntament de Salou i la Generalitat de Catalunya.

Segons manifesta Ana Narbona, regidora d’Acció Social, Immigració i Dona: “en línia amb les polítiques de promoció integral de les persones que portem a terme des de l’Ajuntament, el Pla Local per a la Cohesió Ciutadana té la voluntat d’ésser un instrument innovador i eficaç de planificació en matèria de polítiques de serveis a les persones i d’intervenció comunitària a fi i efecte d’assolir un Salou més inclusiu, una ciutat socialment més justa i cohesionada.”

El  nou Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya (2010-2013) assenta els principis de l’acció per a la inclusió social i les bases per a l’establiment d’un model innovador d’intervenció dels poders públics vers el fenomen de l’exclusió social i els factors o causes que el produeixen i/o el reprodueixen en el territori. Aquest model d’intervenció requereix de la implicació i la complicitat dels agents que operen en el territori, i molt especialment de les administracions d’àmbit local.
El  Departament d’Acció Social i Ciutadania va posar en marxa el Programa per al desenvolupament de Plans Locals per a la Inclusió social, que posa al servei dels ens locals un conjunt de recursos que facilitin l’articulació estratègica de l’acció per a la inclusió social en el territori per mitjà de l’elaboració de Plans Locals per a la inclusió social i el desplegament de les actuacions necessàries per a llur correcte desenvolupament.

“El Pla Local de Cohesió Ciutadana de Salou –exposa la regidora popular Ana Narbona-, constarà de tres fases ben diferenciades. A l’inici de la primera fase, ens disposarem a conèixer en base a un diagnòstic participat i consensuat quins són els principals àmbits on es donen els processos d’exclusió social de la ciutat així com conèixer quins són els col·lectius en situació de més vulnerabilitat”

Des de l’oficina tècnica del Pla Local de Cohesió Ciutadana de Salou es generaran mètodes d’observació de l’evolució dels factors que determinen els processos de vulnerabilitat al territori, com a  pas previ a la formulació i implementació de qualsevol política social. FITXA TÈCNICA

Objectius Generals

 -Promoure mesures per a la inclusió social mitjançant un model d’intervenció en xarxa de tots els agents del territori especialment les administracions locals

 -Articular les actuacions tant dels poders públics com dels agents socials, des d’un sentit de coordinació i cooperació interadministrativa (transversalitat)


Objectius Específics

- Debilitar els factors de risc d’exclusió social i foment de l’autonomia personal.
- Superar el marc estricte dels serveis socials mitjançant treball transversal i resposta integral.
- Adequar totes les accions a les diverses realitats territorials i comunitàries.
- Treballar en xarxa. Coordinar i cooperar amb els diferents agents del territori.
- Produir i transferir coneixement en matèria d’inclusió social.
- Sensibilitzar respecte el fenomen de l’exclusió social i desenvolupar polítiques innovadores per a la inclusió.


Població

Destinataris: Col·lectius i perfils de població potencialment beneficiaris de les actuacions del Pla

- joves entre 16 i 35 anys
- famílies monoparentals
- persones amb disminució
- persones aturades o amb situació laboral precària
- persones majors a 65 anys


Ubicació

Ubicació de l’Oficina Tècnica:

Espai MAS – Espai Municipal d’Atenció Social, Immigració i Dona. Ajuntament de Salou, Carrer Ebre, núm. 11 CP43840
TELÈFON: 977 30 92 06
HORARI: 8H A 15H de dilluns a divendres

Document Actions