Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL SORRAL DEL PAU-CS.06

dijous 04 març 2004

El passat 2 de febrer de 2004 la Junta de Govern Local va acordar:

- APROVAR inicialment el Pla Especial de Protecció del sorral del PAU-CS.06

- EXPOSAR al públic l'expedient i el Pla esmentat, durant el termini d'un mes, mitjançant edictes al B.O.P., Diari de Tarragona i Tauló d'Anuncis de l'Ajuntament per la seva posterior aprovació definitiva, si s'escau.

Document Actions