Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

APROVAT EL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PER AL NOU AJUNTAMENT

dimarts 22 març 2005

L'Ajuntament de Salou ha convocat el concurs per a la contractació del subministrament, muntatge i instal·lació de mobiliari i béns d'equipament per la nova seu de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Salou.

MEMÒRIA VALORADA I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
http://www.salou.org/2005/nou_ajuntament/00_Memoria_Valorada.pdf
http://www.salou.org/2005/nou_ajuntament/01_Lot1_Mobiliari_serie.pdf
http://www.salou.org/2005/nou_ajuntament/02_Lot2_Mobiliari_a_mida.pdf
http://www.salou.org/2005/nou_ajuntament/03_Lot3_Cortinatge.pdf
http://www.salou.org/2005/nou_ajuntament/04_Lot4_Sistemes_audiovisuals.pdf
http://www.salou.org/2005/nou_ajuntament/05_Lot_5_Senyalitzacio.pdf
http://www.salou.org/2005/nou_ajuntament/06_Resum_pressupost_per_Lots.pdf

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
http://www.salou.org/2005/nou_ajuntament/Compra_mobiliari_nou_ajuntament.pdf

Termini de presentació de proposicions: finalitza el dia 6 de maig de 2005 a les 13:30 hores.

Document Actions