Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

AULES D'ACOLLIDA

dimarts 23 novembre 2004

En els darrers deu anys, s'ha produit un augment gradual i important d'alumnes estrangers, fills de persones nouvingudes al nostre país.

Com a resposta al repte que, per al sistema educatiu català, es deriva d'aquesta complexitat i pluralitat que ha anat adquirint la nostra nova situació social, el Departament d'Educació va presentar, tot just quan començà l'estiu, el Pla per la Llengua i la cohesió social.

L'objectiu general del Pla és potenciar i consolidar la cohesió social, l'educació intercultural i la llengua catalana en un marc plurilingüe. Una de les eines que el Pla preveu per assolir els seus objectius són les aules d'acollida, creades expressament per donar una atenció més inmediata i més adecuada a l'alumnat nouvingut. Es tracta d'una estructura organitzativa que permet tenir previstes les mesures adients que garanteixin l'aprenentatge intensiu de la llengua i la progresiva incorparació de l'alumnat a l'aula ordinària.

Al capdevant de cada aula d'acollida hi ha un tutor, que ha de ser, per a l'alumne o l'alumna, el seu punt de refereència en tot aquest procés. Per això, el Departament d'Educació ha demanat als centres educatius que designin, per aquest càrrec, una persona amb prou esperiència i professionalitat, i reconeguda per la resta del professorat per la seva autoritat i prestigi.

Conscients de la dificultat que representa, sobre tot als més petits, l'arribada a una terra on gairebé tot és diferent del seu lloc d'origen, s'han dedicat una sèrie de recursos humans i materials importants per facilitar l'acolliment i la integració en el sistema educatiu català d'un alumnat de nacionalitat estrangera, amb caracteristiques i necessitats específiques segons el seu origen i les seves circumstàncies socials.

D'un total de 665 aules, a Salou n'hi ha quatre en ple funcionament. El flux migratori que reb el nostre municipi ho fa indispensable. De fet, després d'aquest pas donat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat seria interessant la confecció d'un pla municipal que tingués per objectiu l'acollida de totes les persones que formen part de la ja denominada 'nova immigració'.
Un pla generòs i amb la participació de tots, pensat per a la convivència des del respecte i la pluralitat.

Document Actions