Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Avancen els tràmits per a la creació de l’ens que gestionarà els serveis funeraris de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí

dijous 09 febrer 2023

La comissió d'estudi integrada per membres de les corporacions i personal tècnic dels consistoris de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí ha finalitzat la redacció de la memòria justificativa per tal de continuar el procés de creació d'un ens supramunicipal que gestioni els serveis funeraris dels citats municipis de forma pública, conjunta i propera. La memòria defineix, entre altres aspectes, que la prestació de serveis funeraris es faci mitjançant una societat anònima de caràcter supramunicipal que es denominarà FuneCamp, S.A.

La memòria forma part de l’expedient previ en el qual s’ha d’acreditar la conveniència i l’oportunitat de la iniciativa i la concurrència de l’interès públic per a la creació de l’ens. El proper pas serà l’aprovació inicial de la memòria pels respectius plens municipals i, un cop aprovada, es procedirà a un període d’exposició pública no inferior a trenta dies. Un cop  resoltes les possibles al·legacions es procedirà a l’aprovació definitiva per part dels plens municipals.

La societat exercirà en els diferents municipis la prestació dels serveis funeraris d’acord amb principis d’objectivitat i amb la satisfacció de l’interès general en concurrència amb les empreses privades que actuen en aquest sector.

Segons estableix la memòria en les seves conclusions, l’experiència en la prestació de serveis funeraris a través de l’empresa de capital íntegrament municipal, Reus Serveis Municipals SA, mitjançant la divisió Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, empresa 100% municipal, amb experiència de més de 35 anys en la prestació de serveis funeraris i la gestió de tanatori i cementiri es converteix en generador de sinèrgies que es traslladen i repliquen als municipis de Vila-seca, Salou i Constantí.

Aquesta nova societat operarà en rè­gim de concurrència amb el operadors privats i es regirà per principis de continuïtat amb l'activitat duta a terme tradicionalment per Serveis Funeraris Reus i Baix Camp. Per a garantir aquesta continuïtat, la nova empresa comptarà inicialment amb la totalitat de l'actiu de l'actual Serveis Funeraris Reus i Baix Camp mantenint també el seu personal i la garantia de manteniment d’un servei indispensable, un servei desitjat, de caràcter puntual i que es desenvolupa en un moment de molta sensibilitat.

 

Gestió pública dels serveis

El passat mes de novembre de 2022 els alcaldes de Vila-seca, Salou, Constantí i Reus van anunciar que s'estava treballant en una fórmula de col·laboració conjunta que permetés posar a disposició de la ciutadania dels quatre municipis una oferta pública de serveis funeraris de proximitat i qualitat i amb preus públics.

Els alcaldes van coincidir en el fet que la gestió pública, conjunta i propera és la millor manera d'oferir els serveis de qualitat que demana la ciutadania, especialment en un sector d'especialitat sensibilitat com és el dels serveis funeraris, regit per un marc legal de lliure competència. La nova societat supramunicipal, de caràcter metropolità i íntegrament pública, enriquida per l'experiència de gestió de cada consistori, neix amb la  voluntat d’una incorporació futura d’altres municipis.

Document Actions