Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

BASES DEL XIV CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS NITS DAURADES 2005

dilluns 10 març 2003

Primera: Participants
La convocatòria és d'àmbit nacional i internacional. Hi podran participar: grafistes, estudiants d'art, professionals i no professionals que ho desitgin, majors de 18 anys, amb un màxim de dues obres per autor.


Segona: Tema, característiques tècniques, retolació i pseudònims
A/ Tema
El tema pot ser qualsevol motiu relacionat amb la celebració, del 10 al 15 d'agost, de les 'Nits Daurades', Festa Major d'Estiu de Salou.
Els treballs han de ser originals i inèdits, i es podran retirar del concurs en cas que no es compleixi aquesta premissa.

B/Característiques Tècniques
La tècnica és lliure, però ha de ser apte per a la seva reproducció a impremta mitjançant quatricomia.

Les mides del cartell han de ser 43cm.x 61cm., mides originals del cartell de la festa. Els cartells que superin aquestes mides no seran acceptats a concurs.

Les maquetes es presentaran a concurs muntades sobre superfície rígida, per garantir la seva correcta exposició.

C/Retolació
Hi figurarà necessàriament el logotip de l'Ajuntament de Salou, el del Patronat Municipal de Turisme, o en el seu defecte, el lloc indicat per ambdues imatges, la llegenda NITS DAURADES DE SALOU, a més de la data de celebració: DEL 10 AL 15 D'AGOST 2005.

D/Pseudònim
Les maquetes presentades cal que vagin signades a l'anvers amb un pseudònim. A la part exterior d'un sobre tancat ha de figurar el mateix pseudònim i a l'interior el nom, cognoms, adreça, telèfon i fax de l'autor o autors del cartell.


Tercera: Dotació dels Premis
S'estableix un únic premi de 2.000 ' per al guanyador en concepte d'adquisició de l'obra premiada previ lliurament de l'original. Aquesta obra quedarà com a propietat del Patronat que, conjuntament amb l'Ajuntament, tindrà facultat per reproduir-la i fer-ne l'ús que cregui convenient.

Patronat Municipal de Turisme de Salou podrà adquirir les obres per fer-ne l'ús que cregui oportú, previ pagament a l'autor de 90 '.

Quarta: Presentació
Les obres han de ser lliurades al Patronat Municipal de Turisme de Salou (Passeig de Jaume I,núm.4, Xalet Torremar), del dia 25 al dia 29 d'abril, ambdós inclosos, de 10.00h a 13.30h i de 16.30h a 20.00h.

A cada participant se li lliurarà un resguard que haurà d'exhibir en el moment de retirar l'obra, del 3 al 7 d'octubre de 2005. Finalitzat l'esmentat període, el Patronat Municipal de Turisme de Salou no es fa responsable de les obres no recollides.

Cinquena: Jurat Popular
El jurat aquest any serà popular. Del 3 de maig al 14 de maig (inclosos).
Hi haurà dues vies de votació:
- S'exposaran els cartells presentats a la Biblioteca Municipal, on a criteri popular es podrà votar el cartell que més agradi.
- També hi haurà la possibilitat de votar via correu electrònic, ja que els cartells estaran penjats al web de l'Ajuntament, www.salou.org.

En qualsevol dels casos, cada persona podrà votar 1 sola vegada, acreditant el seu DNI.
Només seran vàlides les butlletes degudament complimentades.

Sisena: Veredicte
El veredicte del jurat es comunicarà a la premsa i personalment a cada un dels artistes participants al concurs , a partir del dia 20 de maig.

Setena: Normes Finals
L'organització vetllarà per la conservació de les obres presentades, però no es fa responsable de la pèrdua de les obres que hi participen ni del seu possible deteriorament.

El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal.

Els imprevistos seran solucionats per l'organitzador d'aquest concurs.

Document Actions