Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

El Govern de Salou aprova, inicialment, el projecte de l'Eix Cívic

dimecres 23 febrer 2022

S'ha aprovat en sessió plenària, amb els 11 vots favorables dels grups municipals de SUMEM PER SALOU i PSC, els vots en contra d'ERC i C's, i l'abstenció del PP

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha manifestat que 'som davant de la gran transformació urbanística de Salou, en la què hi haurà una millora molt important en la mobilitat del nostre municipi'


El Govern de Salou ha aprovat, inicialment, una modificació puntual del POUM, referent a la delimitació de l'àmbit de l'Eix Cívic, amb determinació dels paràmetres urbanístics, en el decurs de la sessió plenària celebrada avui dimecres, 23 de febrer.

L'alcalde ha assenyalat que l'Eix Cívic “ens dona la gran oportunitat de transformar Salou i millorar, molt més, l'estètica urbana i el dinamisme econòmic i comercial".

Ha afegit que també millorarà la mobilitat, que és “molt important pel seu desenvolupament social, en que hi haurà, pràcticament, tot l'espai dedicat a l'ús per a les persones, perquè apliquem criteris de l'Agenda 2030, dels objectius de sostenibilitat, ja sigui mediambiental, com, també, econòmica i social", entre altres.

Ha explicat, a més, que “és l'inici d'un tràmit”, i que “fins que s'arribi a l'aprovació provisional i definitiva intensificarem, molt més, les reunions amb els veïns, amb procesos de diàleg, consultius i de participacio, a través de la seva entitat i representants”, així com amb els grups municipals que conformen la Corporació, per tal d'escoltar totes les propostes i estudiar-les, perquè, d'aquesta manera, “entre tots, podem construir el millor Eix Cívic”.

Per la seva banda, el regidor de Gestió del Territori i Habitatge, Marc Montagut, argumenta que “el fet de la desaparició dels trens pel centre de Salou ens porta a que l’ordenació i desenvolupament de l’Eix Cívic es una prioritat urbanística i no pot esperar a la revisió del planejament”.

Més punts

Pel que fa a assumptes de gestió del territori, el plenari de Salou també ha aprovat, inicialment, de forma unànime, la modificació puntual MP-63 del POUM, referent a la delimitació del Camí de Ronda, clau 7C, de l'àmbit de la Penya Tallada.

A més, s'ha aprovat, inicialment, per unanimitat, la modificació puntual del POUM referent a l'increment d'edificabilitat del solar on s'ubica l'Escola Elisabeth, al número 1 del carrer Miquel Martí i Pol.

D'altra banda, s'ha aprovat la ratificació del Decret d'Alcaldia número 298/2022, de data 20-01-2022, de remissió de suggeriments al Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral, de Malgrat de Mar a Alcanar. Aquest punt s'ha aprovat amb els 20 vots a favor de SUMEM PER SALOU, PSC, ERC i C's; i l'abstenció de PP.

Pel que fa a assumptes de serveis generals, noves tecnologies i seguretat ciutadana, s'ha resolt l'expedient contradictori incoat per interpretar la redacció de l'antepenúltim paràgraf de la clàusula II.41 del plec de prescripcions tècniques del contracte de concessió dels serveis públics de recollida selectiva de residus urbans i transport a les respectives plantes d'eliminació i valorització; la gestió de la deixalleria municipal; i la neteja viària pública i de les platges del municipi de Salou. S'ha aprovat amb els 16 vots favorables de SUMEM PER SALOU, PSC, ERC i PP; i les 4 abstencions de C's.

Així mateix, s'ha resolt el recurs potestatiu de reposició interposat per UTE Salou Net contra l'acord núm. 306 adoptat pel ple, en la sessió de 17 de desembre de 2021, en relació a la indemnització a percebre com a conseqüència de les adaptacions de la prestació dels serveis contractats a les successives fases de la desescalada de l'estat d'alarma. Aquest punt s'ha aprovat amb els 15 vots a favor de SUMEM PER SALOU, PSC i ERC; i els 5 vots d'abstenció de C's i PP.

També, s'ha donat compte de l'informe trimestral corresponent al quart trimestre 2021, període mig de pagament i morositat i informe anual del 2021 de l'interventor de l'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat 2021.

Pel que fa a assumptes de benestar i serveis socials, el ple de Salou ha aprovat, per unanimitat, el Pla Local de Polítiques LGTBI de Salou, que es presentarà, properament.

També s'ha aprovat, de forma unànime, la signatura de la quarta addenda complementària al contracte programa de l'actual Departament de Drets Socials, entre el Departament d'Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de Salou, en matèria de sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus fills i filles, per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l'impacte social de la COVID-19, durant l'exercici 2021.

Finalment, ha estat aprovada, per unanimitat, l'addenda al conveni entre l'Ajuntament de Salou, el Grup de Dones de Salou i l'Institut Jaume I, per a la recreació històrica de la festa del Rei en Jaume I, per a l'any 2022.

Assumptes urgents

Pel que fa a assumptes urgents, ha passat pel plenari la declaració de caducitat del procediment d’aprovació del projecte d’obra civil per les actuacions de “Salou Smart Turístic” que requereixen permisos d’altres administracions. Aquest punt s'ha aprovat amb els 15 vots a favor dels grups municipals SUMEM PER SALOU, PSC i ERC; i els 5 vots d'abstenció de C's i PP.

S'ha resolt el recurs potestatiu de reposició interposat per la UTE Salou Net contra l’acord núm. 307 adoptat pel ple, en la sessió de 17 de desembre de 2021, en relació al restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió per la no prestació, durant la temporada alta dels anys 2020 i 2021, del reforç en la intensitat i qualitat del servei de neteja introduït en la segona modificació del contracte. S'ha aprovat aquest punt amb els 15 vots a favor de SUMEM PER SALOU, PSC i ERC; i les 5 abstencions de C's i PP.

Per últim, s'ha aprovat el conveni entre l’Ajuntament de Salou i la societat anònima comarcal SECOMSA, el qual regula els preus del tractament de la fracció orgànica dels residus municipals (form) i de fracció vegetal (fv) a la planta de compostatge de Botarell, per a l’any 2022. Aquest punt ha comptat amb 19 vots a favor de SUMEM PER SALOU, PSC, ERC i C's; i l'abstenció de PP.

Galeria d'imatges

Plànol de l'ordenació de l'Eix Cívic Salou.jpg

Document Actions