Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

El govern de Salou presenta una moció que considera ‘innecessària’ la consulta àmplia que pretén promoure la Generalitat per la implantació del BCN World

dilluns 15 febrer 2016

El govern municipal considera que la consulta, en cas que s’hagi de fer, s’ha de circumscriure únicament als municipis de Vila-seca i Salou   

La moció s’ha traslladat  a la resta de grups polítics municipals del consistori per tal que li donin suport al proper plenari extraordinari que se celebrarà aquesta setmana

 

El govern de Salou està determinat a seguir endavant amb la defensa del projecte del BCN World i aquesta mateixa setmana convocarà un plenari extraordinari per debatre un únic punt dins l’ordre del dia. Així, el govern de Salou presenta una moció que reafirma la bondat d’aquest projecte que ha de suposar una inversió propera als 2.500 milions d’euros dins els terrenys del CRT, compartits entre les poblacions de Vila-seca i Salou, i afirma que “donat que el tràmit d’aprovació del Pla Director Urbanístic del CRT ja està avançat i ha de facilitar la seva ampliació amb implantació de “centres turístics integrats”, no veiem necessari ni oportú organitzar ara una consulta ciutadana per decidir sobre el seu futur, i menys que aquest pronunciament s’hagi d’estendre a tot l’àmbit català, quan es tracta d’una inversió que s’executarà en l’àmbit del CRT de Salou i de Vila-seca”. La moció argumenta que es veu “innecessària” aquesta consulta tenint en compte que “ja s’han aplicat totes les eines legals previstes que han permès el debat, la participació i el consens social i polític al voltant dels projectes del CRT, tant a nivell territorial com en l’àmbit de Catalunya”.

 

Així, en la moció que es portarà a plenari aquesta setmana se sol·licita a tots els grups municipals se sumin a la iniciativa que ha de permetre tirar endavant amb aquest projecte. D’una banda, “reitera que s’acceleri la tramitació del text refós del PDU del CRT per a la seva aprovació provisional, per tal que el Consorci del CRT l’informi favorablement, i pugui ser elevat a aprovació definitiva del govern abans del proper mes de juny de 2016, de forma que faci possible l’ampliació del CRT”; a més de “donar suport al president de la Generalitat en la seva intenció de donar continuïtat al projecte d’ampliació del CRT; declarant la innecessarietat de la consulta ciutadana que propugna el Govern de la Generalitat sobre el futur dels esmentats  CTI, dins l’àmbit del CRT”, a més de sol·licitar que “, cas que el govern impulsi la consulta, aquesta se circumscrigui única i exclusivament en aquells municipis afectats per la seva implantació, Salou i Vila-seca; ja que són aquests dos municipis els únics legitimats per atorgar les llicències urbanístiques i aprovar aquells instruments de planejament urbanístic, per delegació de les seves pròpies competències dins l’àmbit del CRT”, i finalment, sol·licita una convocatòria urgent i extraordinària del Consorci del CRT, tot requerint la presència del conseller d’Economia, Oriol Junqueras, alhora president del Consorci del CRT, per tal de posar a aprovació els punts anteriors d’aquesta moció.

 

 

Els beneficis del projecte, recollits a la moció

 

La moció, detalla a través de 5 punts els beneficis i efectes positius de la implantació del projecte i els desgrana en els següent elements: “posicionaria com la primera marca i destinació especialitzada en turisme i oci familiar, de negocis i d’incentius, amb un nou valor afegit que podria ser determinant per trencar la dependència a l’estacionalitat turística i per incrementar la competitivitat del sector turístic que és un dels principals motors de l’economia de les comarques de Tarragona”; “reforçaria i enriquiria el model turístic d’èxit basat en la fusió de conceptes i la diversitat d’experiències i serveis, inclusiu de nous recursos vacacionals totalment compatibles amb el model i l’oferta actual, de fàcil integració a la nostra realitat socioeconòmica, i amb impactes infraestructurals i de serveis totalment previsibles i assumibles, que no posen en perill la sostenibilitat del territori ni malmeten el nostre medi ambient”; en tercer lloc “reforçaria i renovaria un model turístic que ha estat capaç d’atraure inversió i crear llocs de treball; i alhora ingressos i recursos pel territori on s’ha desenvolupat, convertint-se en un dels sectors productius més dinàmics”. Com a quart element positiu destaca que “suposaria també una gran oportunitat per impulsar i accelerar inversions i millores necessàries en infraestructures i serveis al territori (viàries, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries); i de dotar-ne de noves per donar resposta a les necessitats de mobilitat i de nous recursos que pugui crear el complex, impulsant d’aquesta forma transformacions interurbanes i una millor vertebració del territori articulant i modernitzant serveis”, i, finalment, “per Salou i Vila-seca el benefici és encara major com receptors d’aquesta inversió, perquè ens dotaria de majors ingressos fiscals que revertirien en majors recursos municipals per promoure polítiques socials i de benestar ciutadà”.

 

En el marc d’aquesta reflexió des del govern local també es demana “l’impuls” adduint que “els representants municipals que tenim el deure de defensar els interessos generals no hi poden renunciar per responsabilitat i per compromís amb el progrés de la societat, en un moment que encara moltes famílies i empreses pateixen les conseqüències de la crisi i a la circumscripció de Tarragona encara tenim una taxa d’atur del 22%”.

 

Galeria d'imatges

bcnworld.jpg

Document Actions