Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

El govern de Salou referma que l’actuació sobre la Duana ha estat “correcta i ajustada a la legalitat”, segons es desprèn de la interlocutòria del TSJC

dimecres 30 març 2016

El plenari extraordinari ha desestimat amb els vots del govern (CIU-PSC) la creació d’una comissió d’investigació sobre la Duana


Segons un informe dels Serveis Administratius Territorials, al qual s’ha referit l’alcalde, “l’actuació de l’Ajuntament ha estat correcta en tot moment tant en fase administrativa com jurisdiccional i amb la voluntat de servir als interessos generals”


El regidor de Gestió de Territori ha recordat que la sentència no anul·la al POUM del 2003 sinó que el declara “conforme i ajustat a dret i matisa que l’actuació de l’Ajuntament amb la nova qualificació, no ha estat ni arbitraria,  ni antieconòmica, no havent-se extralimitat el seu exercici”.

 

L’Ajuntament de Salou ha celebrat un segon plenari aquesta tarda, en aquest cas, extraordinari i a petició dels grups de l’oposició (C’s, PP, ERC i Guanyem Salou). Aquests havien sol·licitat la creació d’una comissió d’investigació per “depurar les responsabilitats polítiques que poguessin existir envers l’interlocutòria de data 26 de gener de 2016 dictada pel TSJ de Catalunya que condemna a l’Ajuntament a pagar una indemnització de 3.839.822€ a la propietat del terreny de l'antiga duana, Amsamar S.A”; una petició que ha quedat finalment desestimada amb els vots de l’equip de govern.

 

L’alcalde, Pere Granados, ha estat molt contundent en la defensa de l’actuació que s’ha dut a terme respecte de la Duana i sempre buscant la millor solució pel municipi; així, en pro de la defensa de l’actuació municipal s’ha referit a un informe emès per la cap dels Serveis Administratius Territorials (SAT) de l’Ajuntament en la que en l’apartat de conclusions afirma que “l’Ajuntament de Salou davant del recurs contenciós administratiu, així com en les actuacions jurídico-administratives posteriors, i en la tramitació i aprovació de la modificació puntual del POUM” de l'any 2003 ha obrat amb total “correcció jurídica i procedimental, essent la més adient, respectant els principis d’eficàcia i celeritat que han de presidir tota actuació administrativa”. L’informe exhaustiu que desgrana en una quinzena de pàgines el detall de l’actuació, i al que s’ha referit el batlle, també conclou que “l’actuació de l’Ajuntament ha estat correcte en tot moment, tant en fase administrativa com jurisdiccional, subjectant-se a la legalitat vigent, tant a nivell urbanístic, de procediment administratiu i jurisdiccional, en el marc de les seves competències; sotmeses al que preveu la legislació en matèria de règim local, i amb la voluntat i l’interès propi de servir en tot moment als interessos generals(...)”.

I tant és així, ha recordat el batlle, que “la pròpia interlocutòria del TSJC falla a favor de l’Ajuntament pel que fa als interessos legals de demora, en apreciar (...) pels tractes entre les parts tendents a aconseguir una satisfacció via modificació del planejament i només estima el pagament d’interessos” en una part del temps transcorregut. L’informe jurídic també assenyala – com ha llegit Granados- que “el propi jutge aprecia una praxis prou correcta a l’Ajuntament i així ho manifesta en aquella (interlocutòria)”.

 

Després de les intervencions dels diversos grups ha estat el regidor de Gestió del Territori, Marc Montagut, l’encarregat de defensar l’absoluta legalitat de l’actuació del consistori. El regidor ha fet una cronologia dels fets en la que es posava de manifest que  arran de l’aprovació de la revisió del POUM a l’any 2003, l’empresa va presentar un recurs contenciós-administratiu “en el que es falla una sentència en data 15-06-2010, per la qual es reconeix a favor d’aquella entitat, una vinculació singular i el dret a percebre una indemnització compensatòria a determinar en execució de sentència”. Malgrat tot, assenyalava el regidor “l’esmentada sentència no anul·la al POUM, que és el que pretenia l’actora, sinó que el declara conforme i ajustat a dret i matisa que l’actuació de l’Ajuntament amb la nova qualificació, no ha estat ni arbitraria, ni antieconòmica, no havent-se extralimitat el seu exercici”.

A més, Montagut ha explicat com es va arribar a signar un Conveni Urbanístic que pugui compensar, via modificació Puntual, el dany causat (canvi d’ús hoteler a residencial i pèrdua d’edificabilitat en una planta), amb estricte compliment al que fixa la sentència i assegurant que “la voluntat de l’Ajuntament ha estat en tot moment materialitzar d’acord amb la legalitat vigent, i amb l’estricte compliment el contingut de la sentència i per evitar una indemnització econòmica”. Per tant, ha insistit, “tota l’actuació municipal, ha estat efectuada i ajustada a dret, amb una sentència que reconeix una vinculació singular, però no declara ni una nul·litat ni una arbitrarietat per part de l’Ajuntament”.

El regidor, també ha manifestat que “l’actuació de l’Ajuntament ha estat en tot moment correcta i ajustada a la legalitat, sempre vetllant pels interessos públics, com queda acreditat en tots els expedients administratius tramitats a l’efecte i amb les actuacions jurisdiccionals i les declaracions que aquestes fan envers al procedir de l’Ajuntament”.

El plenari ha acabat pels volts de les cinc de la tarda.

Galeria d'imatges

duana.jpg

Document Actions