Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

El ple de l’Ajuntament de Salou aprova, inicialment, la modificació de l’Ordenança per a la Regulació del Trànsit a les Vies Públiques

dimecres 26 maig 2021

Aquest punt, que consisteix en el canvi de l’article 48 per adaptar-lo a les velocitats que marca la Llei General de Trànsit (per ciutat, a 30 km/h); i en el canvi de l’article 112 i posteriors de nova creació per incorporar a l’Ordenança de Vehicles de Mobilitat Personal; ha obtingut el suport dels grups polítics SUMEM PER SALOU, PSC, C’s i PP; ERC s’ha abstingut

 

L’Ajuntament de Salou, en sessió plenària, celebrada avui dimecres, 26 de maig, ha aprovat, inicialment, la modificació de l’Ordenança per a la Regulació del Trànsit a les Vies Públiques, amb 17 vots a favor dels grups municipals de SUMEM PER SALOU, PSC, C’s i PP, i l’abstenció d’ERC.

Aquest punt consisteix en el canvi de l’article 48 per adaptar-lo a les velocitats que marca la Llei General de Trànsit (per ciutat, a 30 km/h); i en el canvi de l’article 112 i posteriors de nova creació per incorporar a l’Ordenança de Vehicles de Mobilitat Personal.

En aquest sentit, la velocitat és de màxim 30 km/h, a l'interior del nucli urbà, excepte les travesseres (C-31-B), camí de Cavet (T-325), Pla de Maset, carretera de la Costa, avinguda Pere Molas, carrer de la Pedrera i avinguda Cap Salou, on la velocitat màxima és de 50 km/h. Així mateix, a les zones i/o vies residencials, es podrà establir màxima de 20 km/h; i a l'illa de vianants de plataforma única, màxima de 20 km/h.

El ple de Salou ha aprovat, també, de forma inicial, el projecte d’obres ordinàries de construcció del bloc de nínxols número 6, al cementiri municipal de Salou, amb els 20 vots a favor de SUMEM PER SALOU, PSC, ERC i C’s; i l’abstenció de PP.

A més, s’ha ratificat el Decret d’Alcaldia número 1857, de data 23 d’abril de 2021, de remissió dels suggeriments al document de modificació del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou. Aquest punt ha comptat amb els vots a favor de SUMEM PER SALOU, PSC i ERC; i les abstencions de C’s i PP.

També s’ha aprovat la modificació puntual del POUM (MP-113), referent a l’alineació del carrer de la Farola, 10 i 12 de Salou, amb 16 vots a favor dels grups municipals SUMEM PER SALOU, PSC i ERC; i les 5 abstencions de C’s i PP.

Així mateix, el ple ha verificat el text refós de la modificació puntual del POUM (MP-108), referent a l’exclusió del sistema hidrogràfic del Sector-03, a raó de la sentència 772 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l’alteració dels seus límits. Aquest punt també s’ha aprovat, amb els vots a favor dels grups municipals SUMEM PER SALOU, PSC i ERC; i les abstencions de C’s i PP.

A més, s’ha ratificat el Decret d’Alcaldia número 2225, de data 6 de maig de 2021, de remissió d’informe, respecte l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental ‘Nou tren-tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tram: Cambrils-Tarragona’. El plenari ha aprovat aquest punt de l’ordre del dia, amb els 17 vots a favor de SUMEM PER SALOU, PSC, ERC i PP; i l’abstenció del grup municipal C’s.

D’altra banda, pel que fa a assumptes d’Hisenda i Gestió Econòmica, s’ha donat compte de l’informe del tresorer i de l’interventor per trimestres de l’exercici 2020, període mig de pagament i pagament de proveïdors; i de l’informe anual de l’interventor de l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat; així com de l’informe trimestral corresponent al primer trimestre 2021, període mig de pagament i morositat.

Així mateix, el plenari ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal número 18, sobre la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, amb els 12 vots a favor de SUMEM PER SALOU i PSC; els 4 vots en contra del grup municipal C’s; i les 5 abstencions d’ERC i PP.

També s’ha aprovat, de forma unànime, la bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum, per un import de 112 euros.

Pel que fa a assumptes de serveis a les persones, dinamització econòmica i ocupació, l’Ajuntament ha aprovat, unànimement, l’acord adoptat per la Comissió Executiva del Fons Educatiu Ajuntament de Salou – Escola Elisabeth, de data 5 de maig de 2021, pel qual s’acorda aprovar la convocatòria anual del Fons i assignar la dotació econòmica per a cada centre docent corresponent a l’anualitat 2019.

Per últim, s’ha aprovat, per unanimitat, la rectificació d’errors materials en la toponímia de Salou.

Galeria d'imatges

FOTO ALCALDE PLENARI.jpeg

Document Actions