Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

El PSC treballant pel dret a l'habitatge

dimecres 22 juny 2005

Des de la segona meitat dels anys noranta fins al moment actual, la política de construcció d'habitatges de protecció oficial no ha funcionat com a conseqüència de la falta de sensibilitat de les administracions públiques amb competències en aquest terreny. Avui en dia, un nombre cada cop més gran de ciutadans i ciutadanes, pertanyents a les capes de població amb rendes més baixes, tenen veritables dificultats per accedir a un dret tan fonamental com és el de la vivenda.

Salou no és una excepció a aquesta situació, ja que una població de més de vint mil habitants com la nostra només compte amb una vintena d'habitatges de protecció oficial i un sol urbanitzable escàs i molt car . Les conseqüències negatives per les capes socials més joves, els sectors de la immigració o la gent més gran són greus i demanden solucions urgents i amb recursos.

Afortunadament, el govern de Pasqual Maragall ha aprovat el Decret pel desplegament del Pla pel Dret a l'habitatge que té com a objectius establir un conjunt de mesures de reforç de les diverses figures d'habitatge protegit i concertat, de prevenció de l'exclusió social, de mediació del mercat de lloguer social i de rendibilització del parc de lloguer existent, tot el que es preveu posar en funcionament en un termini de tres anys amb l'aportació del recursos legals i pressupostaris necessaris per estructurar un esquema coherent i operatiu que integri totes les mesures de foment de l'habitatge a Catalunya.

El nou Pla ha creat el marc per la participació dels governs municipals en les polítiques d'habitatge mitjançant la fórmula de convenis Generalitat-ajuntaments amb el compromís d'aplicar importants recursos per l'assoliment d'aquests objectius. Ara és el moment que els governs locals també es comprometin, remoguin obstacles i aportin recursos amb aquesta finalitat.


' Què en penses d'aquest article'
Escriu-nos un email a salou@xarxapsc.net

' Històric d'articles del Grup Municipal Socialista
Pots llegir tots els articles que el Grup Municipal Socialista ha publicat al butlletí 'Salou Municipal d'Informació'

' Si vols més informació, visita la nostra pàgina web
http://salou.socialistes.org

Document Actions