Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

IMPLANTACIÓ DE LA TAXA DE RECOLLIDA, TRANSPORT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS

dimecres 08 octubre 2003

El passat dia 2 d'octubre, el Ple de la Corporació va aprovar, amb 16 vots a favor i només un en contra, la implantació d'una nova taxa municipal d'eliminació de residus.

La nova taxa, de caràcter general per a tota la població residencial i sector empresarial, està fonamentada en 4 raons:

En primer lloc el gran augment dels costos del servei que s'ha anat produint en els últims anys; factors com el transport, la incineració, l'ampliació de serveis, les campanyes, el personal d'inspecció, la deixalleria, etc, han doblat els costos.

En segon lloc, la previsió immediata de la millora del servei que es recollirà en la nova adjudicació al 2004 i el projecte de soterrar els contenidors progressivament.

En tercer lloc, la reducció d'ingressos com a conseqüència de la supressió de l'IAE per a un nombre important d'empresaris compromet la capacitat municipal de prestar serveis de qualitat i crear altres nous.

En quart i últim lloc, està la necessitat de distribuir els costos del servei d'una manera més justa i flexible entre tots els generadors de brossa. La creació d'aquesta taxa permetrà en el futur repercutir els costos proporcionalment als usuaris.

El càlcul de l'import es basa en un rigorós estudi realitzat per la Intervenció Municipal en el qual destaquen 3 aspectes:

1) Determinació del cost actual del servei: a l'actualitat és de 3.022.217 ' dels quals es repercutirà 2.884.826 ', un 92% del total.
2) Determinació de la part imputable a cada sector:
Un 67,5 % per al sector residencial
Un 32,5 % per al sector empresarial.
3) Determinació de les quotes individuals.
a- En el sector residencial amb 28.848 pisos la quota a pagar per tots ell serà de 62 '
b- En el sector empresarial les quotes seran diferenciades en base a dues variables: els m2 de cada establiment i la categoria de productor (hi ha 3 categories).

Per una altra banda, és voluntat municipal, el desenvolupament d'una ordenança específica que prevegii un sistema de bonificacions fins a un 15% de l'import de la taxa per a potenciar el correcte funcionament del servei.

Per últim, és important senyalar que la creació d'aquesta nova taxa comporta la baixada d'un 11% en la quota de contribució (IBI), passant l'índex local aplicable d'un 0,812 a un 0,723 sobre els valors cadastrals dels béns immobles.

Pablo Otal Viña
Regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies

Document Actions