Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Ja està aprovada la composició del Consell de Sostenibilitat de Salou

dilluns 01 desembre 2008

La composició del Consell de Sostenibilitat de Salou ha estat aprovada en el darrer ple municipal, celebrat el 27 de novembre. Aquest òrgan consultiu i permanent de participació ciutadana adscrit a la Regidoria de Medi Ambient estarà format per la Presidència, la Vice-presidència i el Plenari.
La Presidència correspondrà al Regidor de Medi Ambient, Joan A. Brull; la Vice-presidència, al regidor de Planificació Territorial, Pablo Otal. El plenari estarà integrat per la Presidència, la Vicepresidència i les Vocalies, que correspondran als següents grups de persones:

- Un representant de cada partit polític, amb representació al consistori, proposat per cada portaveu (Martina Fourrier, de CiU; Ana Narbona, del PP; i Montserrat Porter, de FUPS).
- 13 representants d'associacions i entitats relacionades amb el món econòmic, social, educatiu, territorial i ambiental de la ciutat (de les associacions de veïns Mirador, Pinosmar i Xalets de Salou; de l'Associació de Comerciants de l'Eixample de Salou, URV, Associació Hotelera, l'Associació Latina Camino de Luz, l'Associació de Jubilats Esplai de Salou, la Xarxa de Cultura Tradicional Catalana; el Consell Local de Joventut, el Coro Vasco Ama Lur, les colles, i els esmaltistes i orfebres de Salou).
- 6 persones majors de 18 anys, a títol individual, escollides aleatòriament entre totes aquelles persones que manifestin la seva voluntat de participar en el Consell, i estiguin empadronades a Salou.
- Una persona de la ciutat de prestigi reconegut (Josep M. Orts).
- La Secretaria, que correspondrà al tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Salou Eugeni Capella.


Aquesta composició podrà modificar-se, reduir-se o ampliar-se amb la incorporació d'altres entitats o persones que tinguin relació amb els objectius del Consell, a proposta de la presidència o bé d'un mínim d'un terç de membres del Plenari, i amb l'aprovació d'aquests.

El Consell de Medi Ambient de Salou tindrà les següents funcions:
- Estimular, promoure i vehicular la participació ciutadana en el procés d'avaluació i seguiment del Pla d'Acció de l'Agenda 21 Local de Salou (que conté un centenar d'accions concretes, a realitzar en els propers anys, encaminades a millorar l'entorn i la qualitat de vida de les persones mitjançant l'equilibri dels recursos existents: naturals, socials i econòmics).
- L'assessorament, en matèria de Medi Ambient, als òrgans de govern de l'Ajuntament.
- Emetre informes i propostes sobre el medi ambient, la sostenibilitat urbana i les polítiques dels òrgans de govern de l'Ajuntament, així com també sobre els grans temes impulsats des de la Regidoria de Medi Ambient, a iniciativa pròpia o del consistori.
- Impulsar i estimular la col·laboració de les diverses associacions i entitats en els camps esmentats.
- Promoure iniciatives d'estudi a anàlisi sobre el medi ambient i la sostenibilitat, així com actes públics d'informació i sensibilització ciutadana en temes de medi ambient.
- Conèixer i poder fer propostes sobre les actuacions que porti a terme l'Ajuntament conjuntament amb altres administracions públiques en matèria de medi ambient.
- Qualsevol altre objectius que estableixi el propi Consell orientat a aconseguir una millor protecció del medi ambient de Salou.

Els acords, informes, propostes i estudis que elaborin els òrgans del Consell de Medi Ambient tindran caràcter no vinculant per a l'Ajuntament. Seran els òrgans municipals competents els qui decidiran definitivament sobre les propostes del Consell. No obstant això, els òrgans de govern municipal, hauran de donar resposta motivada a totes les propostes formulades per aquest.

Document Actions