Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L’Ajuntament de Salou es reuneix amb el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal per acostar postures

L’objectiu: avançar en la negociació i discutir propostes alternatives, sempre dintre de la legalitat vigent. Pròximament, es farà una nova reunió per escurçar diferències i arribar a acords definitius

divendres 27 juliol 2012

El regidor de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni, Mario García, a les 12:00h del migdia ha rebut als representants del Comitè d’Empresa i de la Junta de Personal, tal i com estava programat des de feia dies, amb el ferm propòsit d’avançar i arribar a acords.

Els temes que s’han tornat a posar sobre la taula durant una hora i mitja de negociació: el conveni, l’aplicació de la jornada de 37,5 hores i l’apartat de la Incapacitat Temporal.

Respecte al conveni, cal destacar que el conveni vigent fins al 31 de desembre de 2012 es troba actualment en situació de pròrroga legal durant tot l’any 2012. Un cop constituïda la taula de negociació es va anunciar la necessitat de redacció per cadascuna de les parts, d’una plataforma de negociació. La corporació va lliurar la seva plataforma de conveni en data de 28 de juny de 2012 i va requerir en vàries ocasions als representants sindicals la seva plataforma ja que sense la mateixa no es poden tractar els temes que afecten a les condicions de treball dels Empleats Públics de l’Ajuntament. Avui s’ha fet una proposta per part dels representants sindicals.

Pel que respecta a l’aplicació de la jornada de 37,5 hores, s’ha informat una vegada més que la disposició Addicional 71 de Llei General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2012, preveu que la jornada general de treball del personal del Sector Públic, no podrà ser inferior a 37,5 hores setmanals de treball efectiu en còmput anual. S’ha destacat que aquesta previsió és de caràcter bàsic per a totes les Administracions Públiques i d’aplicació immediata des del passat 1 de juliol de 2012. Així doncs, l’Ajuntament de Salou està en disposició d’aplicar aquesta previsió legal; però actualment, i bona proba d’això és la reunió d’avui, ens trobem en fase de negociació amb els representants dels treballadors per estudiar i negociar com s’ha d’aplicar aquesta jornada mínima setmanal de 37,5 hores.  En aquest punt, per part de l’Equip de Govern s’han presentat noves propostes que hauran d’analitzar els representants dels treballadors.

Per altra banda, l’apartat de la Incapacitat Temporal, el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir la estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat, que preveu una sèrie de prestacions econòmiques en supòsits d’incapacitació temporal per als empleats públics, dóna un marge de tres mesos des de la seva entrada en vigor per tal d’arribar a un acord. La voluntat de totes dues parts és la d’arribar a acords per avançar en aquest procés; però transcorreguts aquests tres mesos, l’Ajuntament de Salou com la resta d’Administracions Públiques, estarà en disposició d’aplicar estrictament el que preveu el propi decret en les situacions d’Incapacitat Temporal.

Mario García, regidor de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni, va destacar “la voluntat de l’Equip de Govern per avançar en aquest procés, escoltant a totes les parts implicades, discutint propostes alternatives, raonables i constructives, sempre que estiguin dintre de la legalitat vigent”.

Document Actions