Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L’Ajuntament de Salou recorda que les construccions, instal·lacions i obres que fomentin la sostenibilitat poden optar a una bonificació de fins a un 50% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

dilluns 02 novembre 2020

L’alcalde Pere Granados manifesta que 'anem cap a un model de ciutat sostenible i intel·ligent; i la construcció és un dels pilars fonamentals que tenim en compte si fem referència, concretament, en el moment actual, a les obres del carrer Carles Buïgas, on s'inicia una important transformació que avançarà i afectarà tot el nostre litoral'

Pel regidor de Gestió Econòmica, Yeray Moreno, ‘la bonificació de fins a un 50% de l'ICIO, ha de ser un impuls més, entre d'altres, per a la utilització d'energia verda, i un pas més pel compliment de l'agenda 2030 i el desenvolupament sostenible’

 

L’Ajuntament de Salou recorda que les construccions, instal·lacions i obres que fomentin la sostenibilitat i l’ús d’energies i pràctiques renovables poden optar a una bonificació de fins a un 50% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Cal dir que l’ICIO equival a un 4% del cost efectiu de l’obra, de manera que es reduiria fins a un 2%.

Aquest descompte s’aplica a les construccions, instal·lacions o obres; a les obres de rehabilitació o arranjament de façana d´edificis que tinguin una antiguitat superior a 25 anys i un deteriorament evident, segons informe dels Serveis Tècnics Municipals; i a les millores en l'eficiència energètica dels habitatges o locals (d'ús residencial), per les millores en aïllaments, cobertes i façanes verdes, energies renovables i estalvi i reutilització de l'aigua.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha manifestat que 'anem cap a un model de ciutat sostenible i intel·ligent; i la construcció és un dels pilars fonamentals que tenim en compte si fem referència, concretament, en el moment actual, a les obres del carrer Carles Buïgas, on s'inicia una important transformació que avançarà i afectarà tot el nostre litoral'.

El regidor de Gestió Econòmica, Yeray Moreno, ha assenyalat que “les diferents àrees de l'Ajuntament han de contribuir a fer un municipi més sostenible i eficient”; i, per aquesta raó, “la bonificació de fins a un 50% de l'ICIO, ha de ser un impuls més, entre d'altres, per la utilització d'energia verda, i un pas més per al compliment de l'agenda 2030 i el desenvolupament sostenible”.

El sol·licitant haurà de notificar que la seva construcció, instal·lació o obra compleix aquest requisit, per tal de beneficiar-se d’aquesta bonificació. Correspondrà al Ple de la Corporació la seva aprovació, i sacordarà per votació favorable de la majoria simple dels seus membres.

Cal recordar que l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s’ha d’obtenir prèviament la llicència d’obres urbanística i/o règim de comunicació corresponents, s’hagin obtingut o no les llicències esmentades, sempre que l’atorgament de la llicència i/o règim de comunicació sigui de competència municipal.

Document Actions