Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L’Ajuntament inicia la modificació puntual del Pla General per limitar i regular els clubs i associacions cannàbiques i els centres de culte a Salou

dimarts 04 octubre 2016

Al plenari de demà dimecres es fixa el sector 03 com a espai òptim per als nous centres de culte mentre que l’obertura dels clubs i associacions cannàbiques quedarà molt regulada 

 

Ara fa un any, tots els grups municipals de l’Ajuntament de Salou van acordar per unanimitat iniciar l’expedient de redacció i aprovació de la modificació del Pla d’ordenació urbana del municipi (POUM) a efectes d’incorporar la regulació complerta relativa als usos de caràcter religiós i als usos d’associacions cannàbiques i els seus clubs socials. Amb aquell acord també quedaven en suspensió en tot l’àmbit del terme municipal de Salou l’atorgament de llicències d’ús, d’obres o activitats per la implementació o l’establiment de clubs i associacions de cànnabis legalment permeses, així com la implantació de centres de culte.

Al plenari de demà, i després d’una anàlisi exhaustiva s’aprovaran les dues modificacions inicials del planejament. Pel que fa a la proposta de regulació dels centres de culte es busca amb la normativa que es desenvoluparà que sobretot es faci efectiva la combinació dels interessos que concorren en la problemàtica que es genera entre la pràctica que realitzen les comunitats religioses tot respectant la convivència amb la resta de la població. Així, en l’estudi que s’ha dut a terme des dels Servei Administratiu Territorial (SAT) s’ha determinat com a zona òptima per a la implantació de futurs nous centres de culte -més enllà dels ja consolidats- que sigui al sector 03 pla de les Pomeres-Barenys l’espai més adequat, on s’han de construir naus aparador. Aquesta decisió es justifica pels criteris de mobilitat, d’harmonització amb l’entorn i encaix amb el teixit urbà. Es tracta, en definitiva d’adaptar el planejament de Salou a la Llei 16/2009, de 22 de juliol de centres de culte.

Fins a la data, a Salou no existien sòls amb la qualificació de sistema d’equipament comunitari on s’admetien els usos de caràcter religiós de nova implantació per tant amb la modificació del planejament que es porta a aprovació plenària es resol aquest inconvenient i mentrestant es manté la suspensió de les llicències fins a finals del mes d’octubre de 2017, quan hauran transcorreguts 2 anys d’ençà l’inici de la proposta.

 

Clubs cannàbics

L’altra modificació del pla general que es portarà a debat de plenari fa referència a la limitació i regulació específica de les condicions urbanístiques d’emplaçament dels locals de clubs i associacions de cannabis a Salou.  Aquesta proposta, també desenvolupada pel Servei Administratiu Territorial fixa un règim de distàncies entre els mateixos per a poder evitar possibles efectes negatius o perjudicials i, en conseqüència, molèsties als veïns. També marca un seguit de condicions de seguretat, salubritat e higiene per a l’exercici d’aquesta activitat. “En cap cas -com assenyala la normativa- no es pretén la prohibició o impossibilitat de desenvolupament del dret d’associació (...) sinó que el que es fa és la seva delimitació territorial i regulació per fer-la compatible amb la resta d’activitats i usos”. Així, queda definit que l’ús de club social o associació de cànnabis es podrà implantar pel que fa a la ubicació en indrets allunyats de la zona de concentració urbana, i, com a mínim a 500 metres dels centres educatius, centres sanitaris, centres assistencials, equipaments esportius, espais públics amb jocs infantils i les seus municipals. Així mateix, també es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus a 500 metres de qualsevol dels llocs en els que es prohibeix fumar (centres i galeries comercials, instal·lacions esportives…); com tampoc es permetrà una obertura d’aquesta activitat en una zona on s’admetin activitats musicals, ni tampoc -encara que sigui fora d’aquest àmbit- quan estigui colindant a una activitat tipificada com a recreativa.

Entre els diferents clubs també s’haurà de guardar una distància mínima de 800 metres; no podran tenir un aforament superior a les 250 persones, ni tampoc podran fer cap tipus de publicitat de l’activitat ni de rètols, ni en format paper o electrònic, entre d’altres requisits.

Galeria d'imatges

culte.jpg
sector_03_hotels_i_oficines.jpg

Document Actions