Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L’alcalde distribueix en deu àrees la nova organització del govern municipal

dimarts 16 juny 2015

Aquest mètode permetrà una major transversalitat administrativa i una millora del serveis al ciutadà

Després del plenari d’investidura d’aquest passat dissabte la primera decisió que ha pres l’alcalde de Salou ha estat la de crear una nova estructura administrativa que divideix en deu àrees –a més de la d’alcaldia- la nova organització del govern municipal. A més, també l’alcalde ha delegat les diferents competències en els regidors així com també ha distribuït les sis tinences d’alcaldia. L’alcalde, ha manifestat que “aquesta nova estructura municipal respon a una idea nova que permetrà agilitzar l’administració així com també coordinar a través de ponències cada una de les àrees que englobarà la nova organització i que busquen aplicar el sentit comú en benefici d’un millor servei al ciutadà”.

Per tant, en aquest proper mandat els treballs s’estructuraran en deu àrees més la d’alcaldia; i cada una -o més d’una- queden delegades als sis tinents d’alcalde.

 

1)ÀREA D’ALCALDIA: en mans de l’alcalde i a la qual s’hi adjunten els Serveis d’informació municipal; el gabinet de suport institucional; les relacions institucionals, comunicació i protocol; a més de la Promoció de la ciutat i aquelles atribucions no delegades expressament a cap àrea.

 

2)ÀREA DE SERVEIS GENERALS: Pel regidor Jesús Barragán, de la qual depenen els serveis de la Secretaria General; els Recursos Humans; la Contractació, concessions i serveis públics; la qualitat i l’administració electrònica; a més de les noves tecnologies; els serveis jurídics i el patrimoni.

 

3)ÀREA D’HISENDA I GESTIÓ ECONÒMICA: també pel regidor Jesús Barragán on s’hi  tractaran les qüestions referents a Intervenció; tresoreria; economia i finances; al control intern de l’activitat econòmica financera; al servei de gestió tributaria; a més dels pressupostos i comptabilitat i les subvencions.

 

4)ÀREA DE GESTIÓ DEL TERRITORI: Pel regidor Marc Montagut, de la qual penjaran les decisions de planejament urbanístic, planificació estratègica i ordenació del territori; gestió, intervenció i disciplina urbanística; inversions per infraestructures i medi natural i sostenibilitat.

 

5)ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: Que ocuparà com a titular de l’àrea el regidor Jesús Barragán del qual depenen intervenció i control d’activitats industrials i comercials; promoció i dinamització econòmica i empresarial; dinamització i servei d’ocupació; borsa de treball: dinamització laboral; comerç, consum i mercats.

 

6)ÀREA DE GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES I MATENIMENT DE LA CIUTAT: en mans de la regidora Maria José Rodríguez i de la qual n’estarà al control de la gestió i manteniment de la ciutat, serveis públics i infraestructures municipals; Servei de suport general a instal·lacions municipals; Control executiu de concessions i contractes; Inversió en obra pública de conservació, manteniment i reparacions; Servei d’inspecció general de serveis públics; Neteja i manteniment de la via pública.

 

7)ÀREA  DE SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT: Pel regidor Marc Montagut que assumeix seguretat ciutadana; protecció civil; mobilitat territorial; trànsit; serveis públics de transport i protecció i regulació de l’ús ciutadà de vies i espais públics.

 

8)ÀREA DE BENESTAR I SERVEIS SOCIALS: Per la regidora Martina Fourrier qui manté Serveis socials i benestar; a més d’incorporar les polítiques d’Habitatge per fer una política més social en aquest aspecte; i també portarà polítiques de gènere i d’igualtat; Gent gran; Sanitat i salut pública; Ajudes socials; Dona; Absentisme escolar i integració escolar.

 

9)ÀREA DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMACIÓ, JOVENTUT, INFÀNCIA LLEURE I ESPORTS: Per la regidora Julia Gómez que ostentarà les competències ensenyament, formació continuada i promoció educativa; Formació per a adults, per a aturats i extensió universitària; Joventut, infància i lleure; menys esports que estarà en mans de Felip Ortiz.

 

10)ÀREA DE SERVEIS CULTURALS I RELACIONS CIUTADANES: en mans de la regidora Maria José Rodríguez qui manté Participació ciutadana; Relacions cíviques; Cultura i festes; Associacions i entitats municipals; Gestió i dinamització dels equipaments culturals municipals.

 

11) ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA : Pel regidor Benet Presas qui portarà les àrees de Patronat de turisme: promoció turística, estratègies, projectes i dinamització turística; i Platges .                                                       

 

Cartipàs municipal

Així, pel que fa al cartipàs municipal queda distribuït de la següent manera:

Pere Granados, alcalde i regidor de Promoció

Jesús Barragán Pascual: Àrea de serveis generals, àrea d’hisenda i gestió econòmica i àrea de dinamització econòmica i ocupació

Marc Montagut Prats: Àrea de gestió del territori i àrea de seguretat ciutadana i mobilitat

María José Rodríguez Andrades: Àrea de gestió d’infraestructures i manteniment de la ciutat i àrea de serveis culturals i relacionals, i les regidories de promoció i dinamització econòmica empresarial i de comerç, consum i mercats.

Martina Fourrier Martínez: Àrea de Benestar social i  serveis socials

Julia Gómez Mesonero: Àrea de serveis educatius, formació, joventut, infància, lleure, i la regidoria de platges.

Felip Ortiz Martínez: Regidoria d’esports

Benet Presas Sureda: Àrea de promoció turística.

 

Tinents d’alcalde

L’acord de delegació de les tinences d’alcaldia va de la següent forma:

1r. Tinent d’alcalde: Marc Montagut i Prats

2n. Tinent d’alcalde: Jesús Barragán Pascual

3a. Tinent d’alcalde: Julia Gómez Mesonero

4t. Tinent d’alcalde: Benet Presas Sureda

5a. Tinent d’alcalde: M. José Rodríguez Andrades

6a. Tinent d’alcalde: Martina Fourrier Martínez

Fitxers adjunts

Galeria d'imatges

cartipas.jpg
MRG_8534.jpg

Document Actions