Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L’àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Salou obre una nova convocatòria de procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball permanent de treballadors/es socials

dimarts 03 novembre 2020

El termini de presentació d'instàncies per formar part de la borsa de treball es va obrir ahir dilluns, dia 2 de novembre

La nova borsa donaria cobertura a possibles substitucions i vacants o per a necessitats de caràcter temporal de places de treballador/a social

 

L’àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Salou ha posat en marxa una nova convocatòria de procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball permanent de treballadors/es socials, grup A, subgrup A2 de titulació, per a la cobertura de possibles substitucions i vacants o per a possibles necessitats de caràcter temporal de places de treballador/a social.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha assenyalat que “gràcies a la creació d’aquesta nova borsa de treball, podrem donar una resposta ràpida a l’hora de cobrir les necessitats de la nostra ciutadania, incrementant la plantilla i el servei, quan la demanda ho requereixi, i més en les circumstàncies actuals i amb els importants canvis socials que s'estan produïnt".

Per la seva banda, el regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán, ha manifestat que “creiem adequat disposar d'un fons de recursos humans i de personal preparat i permanent de treballadors i treballadores socials, ja que ens facilitaria i agilitzaria molt les tasques a l’hora d’incorporar, de forma temporal, persones qualificades”.  

 

Convocatòria oberta 

Les funcions principals del lloc de treball seran: Informació, orientació i assessorament de prevenció, drets i recursos socials; recepció i anàlisi de les demandes en l’atenció directa a l’usuari o a la seva família; tramitació i seguiment, segons la normativa vigent, de les prestacions a les què pugui tenir dret l’usuari; detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària dins del seu àmbit territorial; valorar i fer diagnòstics socioeducatius i sociolaborals per tal de proposar, si s’escau, processos de millora per a l’individu o grup familiar; realitzar els Plans Individuals d’Atenció (PIA) de les persones en situació de dependència; fer el seguiment i tramitar els recursos necessaris, entre d’altres tasques que li siguin atribuïdes.

Entre els requisits que cal complir per formar part de la borsa de treball, destaquen el fet d’estar en possessió de la titulació de diplomatura o grau en Treball Social o equivalent. L’equivalència haurà de ser degudament justificada pel departament d’Ensenyament. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà de presentar la corresponent homologació. També caldrà comptar amb el nivell C1 de Català i nivell Superior de Castellà.

Les sol·licituds per formar-ne part ja es poden presentar, de forma permanent, a través del registre electrònic de l’Ajuntament de Salou, en aquest enllaç (fes clic aquí). Caldrà omplir una instància i adjuntar una copia compulsada de la documentació exigida: nivell estudis, documentació acreditativa del nivell de català (si es disposa d’ella), i la documentació dels mèrits que es vulguin aportar.

També es podran presentar, de forma presencial, al registre general de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a la planta baixa de l’Ajuntament de Salou, mitjançant model oficial d’instància, en horari de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h. Caldrà presentar la instància i la documentació exigida.

Document Actions