Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L'Ajuntament de Salou edita el nou calendari del contribuent, per aquest any 2023

dilluns 02 gener 2023

L’Ajuntament de Salou ha editat el nou calendari fiscal per aquest exercici 2023, amb els tributs de caràcter periòdic, les dates i els terminis de pagament, que s’aplicaran al municipi, durant aquest any.

El calendari estableix el període de pagament voluntari per als tributs periòdics, que no requereixen de notificació individual, i que estableixen diversos períodes:

  • L’impost de vehicles de tracció mecànica i la taxa de guals es podrà pagar del 15 de març al 16 de maig.
  • L’impost de béns immobles urbans i rústics i la taxa de recollida de residus, del 15 de juny al 15 de setembre.
  • L’impost d'activitats econòmiques i la taxa de conservació del cementiri podrà satisfer-se del 15 de setembre al 15 de novembre.

- Tributs domiciliats: Pel que fa als càrrecs de rebuts domiciliats, l'impost sobre vehicles i la taxa de guals es passarà el 15 d'abril. L'impost sobre béns immobles i de recollida de residus domicilis/locals, l'1 d'agost. I la taxa del cementiri i l'impost d'activitats econòmiques es passaran el 15 d'octubre. Aquest sistema genera un estalvi del 0,10%.

A banda, hi ha dos altres sistemes especials de pagament:

Sistema de pagament avançat: Es genera un únic pagament, amb data 5 de febrer; i una regularització, a l’octubre. Genera un estalvi de l'0,20% al contribuent.

Sistema de pagament fraccionat: Fer front als impostos en 9 mensualitats, de febrer a octubre, que es carrega el dia 5 de cada mes; i que es regularitza amb un darrer rebut, a l’octubre.

Respecte a la taxa del mercat municipal, el primer termini de pagament serà fins al 30 d'abril; i el segon, fins al 30 de setembre. D'altra banda, el primer termini de la taxa del mercadet d'encants, dels dilluns, es farà efectiu el 30 de juny; i el segon termini, el 31 d'agost. Per últim, la taxa de platges, el primer termini de la qual serà el 31 d'agost; i el segon, el 30 de setembre.

Les persones interessades en sumar-se a qualsevol de les diferents opcions de pagament poden tramitar la seva petició presencialment, a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Galeria d'imatges

calendario fiscal castellano 2023.jpg

Document Actions