Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L'Ajuntament de Salou estén els ajuts al lloguer a tota la població adulta

dijous 08 gener 2009

L'Ajuntament de Salou obrirà el termini de sol·licitud d'ajudes al lloguer per al primer semestre d'enguany el proper dilluns 12 de gener. Les peticions podran presentar-se fins al dia 30 de gener a les noves dependències de l'Oficina d'Habitatge, situades al carrer Ebre número 11, a l'antiga seu de la Policia Local. L'horari d'aquesta oficina és de dilluns a divendres de les 10 a les 13 hores i de les 17 a les 20 hores; i el telèfon és el 977 30 92 06.

Per primera vegada, a aquests ajuts consistents en 100 euros mensuals (des del gener al juny) no només podran optar els joves d'entre 18 i 35 anys, sinó la població adulta en general, segons ha remarcat la regidora d'Habitatge, Sonia García.

García, ha precisat, però, que tal com s'indica a les bases reguladores, les persones que els demanin hauran de complir uns requisits:

1. Hauran de portar com a mínim 3 anys empadronat/da al municipi de Salou.
2. No poden disposar d' un habitatge a la província de Tarragona, i els pares no poden tenir de més d'un habitatge al municipi.
3. L'habitatge objecte de l'ajuda haurà de ser destinat a habitatge habitual.
4. El contracte de lloguer haurà d'estar a nom dels sol·licitants, i no podrà ser llogat ni destinat a cap activitat industrial, mercantil o de serveis. Al contracte hi hauran de constar : les dades del propietari/a, les del llogater/a quota mensual a pagar i adreça de l'habitatge).
5. No poden tenir vincles familiars, ni laborals, amb el llogater de l'immoble.
6. El límit d'ingressos dels/les sol·licitants haurà de ser 22.000 ', (el nucli de convivència) en funció del número de perceptors que constin en la petició d'ajuda. Aquest número no pot ser superior a 2 persones.
7. Hauran de tenir un contracte de treball de tres mesos de durada comptats des del dia de la sol·licitud, com a mínim, o bé hauran de tenir dret a una prestació d'atur o similar, pel mateix període de temps.
8. Aquesta ajuda no és compatible amb altres subvencions, com per exemple la Renta Bàsica d'Emancipació o el Lloguer Just. A excepció que el lloguer de l'habitatge sigui igual o superior a 600'/mes sense comptar les despeses.
9. Les subvencions acceptades queden supeditades a la presentació dels rebuts de lloguer de l'1 al 10 de cada mes, degudament signats i amb el número de DNI/NIE de la persona que lloga el pis, en cas contrari la subvenció serà denegada.
10. Cada més s'haurà de portar a l'Oficina d'Habitatge, el rebut degudament signat amb nom i DNI del propietari (data màxima el dia 10 de cada més, en cas contrari es perdrà la subvenció).

La documentació que s'haurà de lliurar es podrà consultar als fulletons que ha editat el consistori i que es poden trobar als equipaments municipals, i al web de l'Ajuntament (www.salou.org) i la resolució de les sol·licituds acceptades i denegades està prevista per al 27 de febrer.

El semestre passat, el consistori salouenc va donar una quarantena d'ajuts.

Document Actions