Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L'Ajuntament de Salou fa un pas més cap a la modernització administrativa local per millorar l'atenció al ciutadà

dijous 10 abril 2008

Dins el projecte de renovació total del web municipal, i en fase de disseny dels continguts del nou espai web, l'Ajuntament de Salou ha considerat necessari disposar d'un cercador que pugui respondre a qualsevol consulta del ciutadà, i que faciliti l'accés a la informació relativa a la consulta.

Una característica de l'iSAC, nom de l'eina desenvolupada per la Universitat de Girona juntament amb l'Ajuntament de Terrassa, és que les consultes es poden realitzar en llenguatge natural, és a dir, en la forma habitual en què el ciutadà s'adreça a l'administració, sense tecnicismes. Després el sistema, en base a una xarxa semàntica i a tècniques d'intel·ligència artificial, interpreta la pregunta i ofereix un conjunt limitat de respostes, donant prioritat a la qualitat per sobre de la quantitat.

El sistema recull tota la informació municipal que ara es troba més o menys dispersa per les diferents seccions i departaments, i la unifica, la fa homogènia, de manera que pugui ser consultada tant per personal de la futura Oficina d'Atenció Ciutadana, de forma presencial, com per el ciutadà des de casa o la feina, de forma virtual, mitjançant Internet.
Per entrar en el projecte iSAC, com a ajuntament pilot a la província de Tarragona, l'Ajuntament de Salou signarà en breu un contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Salou per a la implantació de la plataforma d'atenció ciutadana.

El contracte regula els terminis d'implantació de l'eina, estimat en 6 mesos, on s'inclou la instal·lació, integració amb el sistema informàtic de l'Ajuntament de Salou i l'accés a les seves bases de dades corporatives. El cost de la col·laboració és de 20.900 euros.
Per la seva financiació, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció al Ministerio de Administraciones Públicas dins el programa de Modernización Administrativa Local ' emodel2008.

L'objectiu principal del projecte d'innovació en administració oberta i electrònica, mitjançant l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, és fonamentalment, la millora de l'atenció ciutadana i l'accés a la informació municipal.

Document Actions