Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Protecció Civil exposa les mesures per millorar la seguretat a les platges catalanes durant una sessió informativa a Salou

Enguany, està previst introduir el llistat de mesures recomanades i al 2013 està prevista la tramitació d’un projecte de decret

dimarts 22 maig 2012

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC), i els representants al grup de treball específic de mesures de seguretat i protecció a les platges i llocs de bany de Catalunya han elaborat un llistat amb el mínim de mesures de seguretat recomanades a les platges, disponible ja per aquest estiu del 2012.

Aquesta presentació de la proposta de mesures de seguretat s’ha dut a terme aquest matí, a la Sala Costa Daurada del Centre Cívic de Salou, a càrrec del responsable de Seguretat Civil de Tarragona i les Terres de l’Ebre, Joan Carles Francès Tudel.

La sessió informativa que properament es realitzarà a altres municipis ha comptat amb la presència del regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Marc Alarcón; la regidora de Platges, Julia Gómez; el 1r tinent d’alcalde i regidor de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni, Mario García; l’Inspector en Cap de la Policia Local de Salou, José Luis Gargallo; així com altres regidors/es de poblacions veïnes i personal tècnic de Protecció Civil.

Marc Alarcón, regidor de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Mobilitat, va agrair la presència dels assistents i va manifestar “el compromís del consistori salouenc i la seva regidoria a través de les ordenances, per millorar la seguretat de les platges de Salou des de la informació i el contacte directe amb la Direcció General de Protecció Civil i els organismes implicats”.

“Us encoratgem a continuar treballant en la preparació d’aquest projecte de decret que regularà de forma integral la seguretat a les platges i recollirà les propostes del Grup de Treball constituït pels diferents professionals de Protecció Civil”, va afegir el regidor, Marc Alarcón.

Des de la regidoria de Platges, Julia Gómez, ha volgut recordar com enguany s’ha aprovat una ordenança que prohibeix el bany amb bandera vermella i que, precisament, per buscar la seguretat i la protecció dels banyistes i altre personal de la platja s’imposaran sancions als infractors. “Desitgem que les nostres platges siguin segures perquè som una destinació familiar i per això es tira endavant aquesta mesura”.

El Grup de treball de mesures de seguretat i protecció a les platges i llocs de bany de Catalunya està format pels organismes que tenen implicació directa en la gestió de les platges: Federació Catalana de Salvament i Socorrisme, l’Associació d’Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, la Creu Roja de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra-, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i la Direcció General de Protecció Civil.

De cara al proper any, el 2013, el Grup de Treball ha establert la preparació d’un projecte de decret, que regularà de forma integral la seguretat a les platges i que incorporarà les mesures preventives.

A banda d’aquestes dues línies bàsiques d’actuació, el projecte d’establir un marc legal clar i uniforme relacionat amb la seguretat de les platges s’està treballant també en el disseny i execució d’una campanya informativa destinada a la sensibilització de la població tant autòctona com turística, que sovint desconeix dades com el codi semafòric de les banderes o que el telèfon d’emergències és el 112.

Un altre punt important del projecte és la posada en marxa d’un sistema de centralització i tractament de la informació relativa a les incidències significatives, des del punt de vista de protecció civil, a les platges catalanes.

D’altra banda, també cal destacar les mesures que s’implantaran aquest estiu referides a l’increment de la coordinació i seguiment de les incidències a les platges i del seu estat, amb el Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya CECAT, de la DGPC.

Així, aquesta propera temporada de platges (juny, juliol i agost), al CECAT (que té dues sales, una a l’edifici 112 de Reus i una altra a la seu del Departament d’Interior, a Barcelona), hi haurà personal destinat únicament a aquestes funcions.

Es farà un seguiment i recopilació exhaustiva de l’estat de les platges, els possibles canvis en aquest, i de les incidències que s’hi puguin produir. També s’explotaran les dades sobre aquestes incidències per observar tendències o patrons de risc. La informació sobre l’estat de les platges es podrà seguir per la ciutadania i els mitjans de comunicació a les pàgines webs de Protecció Civil www.gencat.cat/emergencies i Creu Roja de Catalunya www.creuroja.org.

Les mesures referides abans acordades pel “Grup de treball de mesures de seguretat i protecció a les platges i llocs de bany de Catalunya”, van ser informades favorablement per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 26 d’abril de 2012 i presenta les següents novetats:

 

S’estableix un catàleg de platges i criteris de risc:

 

L’establiment del criteri de risc en una platja ve marcat pel criteri d’afluència en les dates de màxim ús. Aquests llindars s’estableixen en la “Ordre de 31 de juliol de 1972 per la qual es dicten normes i instruccions per a la seguretat humana en els llocs de bany” i en el “Manual de Gestió del Litoral" de la Diputació de Barcelona.

La DGPC va realitzar, a l’inici de l’any 2010, un qüestionari a omplir per part de tots els municipis costaners, 70 en total, on se’ls demanava la classificació de les seves platges (els que en tinguessin) d’acord amb els llindars, a més d’altres dades diverses. L’enquesta va tenir aproximadament un 77% de participació i va establir que Catalunya té 366 platges, 78 petites cales i 12 zones de bany continental catalogades. D’aquestes 366 platges 170 són de risc alt, 141 de risc mitjà i 85 presenten un risc baix.

Pel que fa als municipis costaners, dels 70, 65 tenen algun tipus de servei i 5 no el tenen. En 30 municipis del serveis els donen 8 empreses de salvament, en 33 ho fa la Creu Roja i en 2 els serveis municipals de Protecció Civil.

 

Mesures recomanades:

 

Les mesures de seguretat recomanades als municipis fan referència a l’equip humà, als punts de vigilància, al lloc de socors i primers auxilis, a les embarcacions d’auxili, als vehicles dels que ha de disposar la platja, a les dades que han de contenir els cartells informatius, les comunicacions i del sistema d’abalisament.

Pel que fa a l’equip humà, les recomanacions coincideixen per les platges de risc mitjà i alt. Per platges de risc baix, es deixa a criteri del municipi. Així doncs, les platges de risc alt i mitjà han de disposar de 1 supervisor per cada platja, 1 socorrista per cada punt de vigilància,1 socorrista i 1 patró per cada embarcació, 1 socorrista per a l’atenció sanitària per cada 2 punts de vigilància (1 si només hi ha un punt).

Tot l’equip humà ha de ser major d’edat, ha de tenir com a mínim el títol de socorrista d’activitats aquàtiques i ha d’estar degudament identificat i uniformat; i ha de disposar de l’equip mínim: tub de rescat, aletes, màscara i tub, farmaciola de primers auxilis portàtil, binocles i xiulet.

Les recomanacions en la visibilitat dels punts de vigilància, estableixen que les platges de risc alt han de tenir 1 punt de vigilància cada 400 m com a màxim de distància. En quant a les platges de risc mitjà, aquestes han de tenir 1 punt de vigilància cada 800 m com a màxim. Pel que fa a les de risc baix queda a criteri del municipi.

Pel que fa al lloc de socors i primers auxilis només es considera necessari per platges amb risc alt i es concreta quin tipus d’equipament hauria de tenir. Aquestes platges han de disposar d’1 lloc de socors i primers auxilis, que garanteixi un temps de resposta inferior a 4 minuts.

Cada lloc de socors i primers auxilis ha d’estar situat en un lloc de fàcil accés, senyalitzat i adaptat a persones amb mobilitat reduïda, ha de disposar d’un equip de comunicacions, un telèfon d’enllaç directe amb el 112 i megafonia; i ha de disposar de l’equipament mínim: aigua corrent potable, corrent elèctric, sala de cures amb les característiques adequades al responsable del lloc, material de cures, tauler espinal amb flotabilitat positiva, llitera rígida, immobilitzador de columna, joc de collars ortopèdics i fèrules per a totes les mides, equip complet fix d’oxigenoteràpia amb dues sortides, equip complet portàtil d’oxigenoteràpia amb respiratori manual de pilota i cànules de Guedel de totes les mides i ampolla d’oxigen de recanvi, equip desfibril·lador automàtic (DEA), cadira de rodes, carrets de salvament i corda guia individual de salvament, guardapits salvavides i taula o planxa de rescat en funció del tipus de platja.

Les recomanacions en l’àmbit de les embarcacions d’auxili són obligatòries en els cassos de les platges catalogades com de risc alt. Hi ha d’haver 1 embarcació per cada platja, compartida o no, d’acord amb les característiques de la platja.

Les especificacions a complir en el cas de les embarcacions estableixen que ha de ser un vehicle per a desplaçament pel mar, de tipus jet o amb hèlix amb protector o moto aquàtica equipada amb llitera, i dotat de material de rescat, auxili i evacuació, i emissora marina resistent a l’aigua; haurà de disposar també del mateix equip de salvament que els punts de vigilància i, a més, guardapits salvavides i bossa de rescat amb cap flotant.

En l’apartat dels Vehicles les recomanacions són d’obligat compliment a les platges de risc alt. Hi ha d’haver 1 vehicle per cada platja, que pot ser compartit d’acord amb les característiques de la platja. Ha de ser un vehicle apte per desplaçar-se per la zona en concret.

Pel que fa al Cartell Informatiu s’estableix que hi ha d’haver 1 cartell informatiu en cada accés i n’hi hauria d’haver a totes les platges, tant de les risc alt, mitjà i baix.

Cada cartell haurà de disposar de la informació següent: descripció gràfica de la platja, banderes i el seu significat, localització dels punts de vigilància i llocs de socors i primers auxilis, límits de la zona vigilada, període del servei de salvament i horaris, telèfon d’emergències 112 i ubicació del telèfon públic més proper. Si la platja està tancada caldrà indicar el motiu del tancament i la data de possible reobertura. Si la platja no està vigilada caldrà indicar-ho.

En últim lloc, les recomanacions estableixen els criteris a seguir en les comunicacions i l’abalisament, limitades a les platges de risc alt i mitjà.

En les comunicacions s’estableix la necessitat d’un sistema de radiocomunicacions entre socorrista/es, punts de vigilància, llocs de socors i primers auxilis, i directe amb el 112; així com un sistema de megafonia.

En l’abalisament, les recomanacions dictaminen un sistema d’abalisament específic quan coexisteixin simultàniament embarcacions i banyistes, d’acord amb la normativa vigent.

Galeria d'imatges

Foto_1.JPG
Foto_2.JPG
Foto_3.JPG
Foto_4.JPG
Foto_2.JPG
Foto_4.JPG
Foto_1.JPG
Foto_3.JPG

Document Actions