Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou acorda per unanimitat interposar un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació del pressupost del CRT del 2013

El proper ple es presentarà una moció que referma que els integrants de l'actual CRT -Generalitat i l'Ajuntament de Vila-seca- no tenen potestat per decidir sobre Salou en aquest àmbit

divendres 26 abril 2013

Els grups municipals de l'Ajuntament de Salou (CiU; PSC; PP; UTPS; UMdC i RDS) mantenen de manera unànime la ferma decisió de exercir l’autonomia municipal en els terrenys de Salou relatius a l'àmbit del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) després que s'extingís la seva vigència transcorreguts 20 anys. Cal recordar que el ple de Salou -també per unanimitat- va acordar amb data 16 de febrer de 2012 separar-se del C.R.T. i recuperar totes les potestats delegades. En aquest sentit l'Ajuntament de Salou va revocar les potestats delegades en el CRT, ho va comunicar a l’Ajuntament de Vila-seca i al propi Consorci sense que consti cap impugnació i, posteriorment va entrar en vigor de la Llei 5/2012, quan Salou ja no formava part del mateix.

Successius actes jurídics -sempre amb el recolzament total de les forces polítiques amb representació municipal- han anat refermant amb fonaments de dret que Salou té plenes facultats i independència per decidir sobre l'urbanisme i la fiscalitat en el seu terme municipal.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, -amb el suport de tot el plenari- ha assenyalat que - “tenim el convenciment que estem fent allò que ens correspon i per allò que ens va escollir la ciutadania. Estem lluitant sense fissures pels nostres drets; per la nostra competència i autonomia tributària; un dret fonamental de qualsevol administració local”.

El proper plenari del 7 de maig, els grups de CiU; PSC; PP; UTPS; UMdC i RDS presentaran  una moció conjunta que servirà per interposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Junta de Direcció del Consorci C.R.T., pel qual s'aprova inicialment el pressupost d’aquest exercici 2013 (amb data 25 de març de 2013), desestimant així les al·legacions que va presentar l’Ajuntament de Salou en el sentit que les lleis estatals, l’Estatut de Catalunya i les lleis europees reconeixen el caràcter irrenunciable de l’autonomia municipal en la gestió dels seus interessos. 

El batlle ha volgut agrair el suport ferm que està rebent per part de tots els grups a l'hora de prendre decisions en defensa dels interessos de Salou.

Cal tenir present que va ser el passat 10 de desembre de 2012 quan la Junta de Direcció del CRT va acordar aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2013, un punt dins l’ordre del dia que va ser votat en contra pels tres representants assistents de l’Ajuntament de Salou.

Si Salou acceptés la proposta de la Generalitat això significa renunciar a deu milions d’euros cada deu anys; és a dir, un milió d’euros per any en favor de l’Ajuntament de Vila-seca.

Document Actions