Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou cursa una nova llicència en terrenys del terme municipal dins l’àmbit del CRT

En aquest cas es tracta d’unes pistes de kàrting elèctric i instal·lacions complementàries a l’avinguda de Pere Molas. En clara referència a la carta del conseller Mas-Colell, l’alcalde Pere Granados reitera que Salou actua emparat per les lleis ja que, per unanimitat del plenari municipal, es va separar del Consorci i va recuperar totes les competències delegades al CRT que li són pròpies, i per això actua amb plena eficàcia jurídica

dijous 18 abril 2013

L’alcalde de Salou ha autoritzat mitjançant decret la concessió d’una nova llicència urbanística en terrenys del terme municipal de Salou i dins l’àmbit del CRT. Es tracta d’unes obres de construcció d’unes pistes de kàrting elèctric i d’un edifici per a ús de bar i de magatzem a la parcel·la C-3 del Pla Parcial Rambla del Parc, ubicats entre el carrer Mercè Rodoreda i l’Avinguda Pere Molas. Aquesta activitat –que ja ha rebut el vist-i-plau tècnic- compta  amb el decret d’alcaldia favorable pel qual es concedeix la llicència d’obres.

Aquesta nova llicència és atorgada i tramitada íntegrament per l’Ajuntament de Salou d’acord amb el decret d’alcaldia, ratificat pel plenari, pel qual s’assumeixen directament per part de l’alcalde-president totes les competències que afectin el terme de Salou dins l’àmbit del CRT.

En aquest sentit recordem que en el plenari municipal el 16 de febrer de 2012 es va aprovar la voluntat de Salou de separar-se del Consorci, revocar i alhora recuperar totes les potestats i competències delegades de caire urbanístic, fiscal o de gestió; i donar per sol·licitada la seva dissolució. Actes vàlids que no han estat impugnats per part de la Generalitat ni per cap administració.

 

L’alcalde de Salou també manifesta que “amb aquesta nova llicència el nostre municipi torna a exercir totes les competències per gestionar activitats i concedir llicències en terrenys del nostre terme municipal, com així ens ho atribueix i atorga la CE, la llei de règim local i el principi d’autonomia municipal”.

Granados, en clara referència a la carta del conseller d’Economia i president del CRT, Andreu Mas-Colell, manifesta que “a més de resultar improcedent”, el Consorci “ja no pot acordar ni debatre temes que afectin al municipi de Salou perquè Salou ja no forma part d’aquest òrgan, i fer-ho suposa envair competències municipals i vulnerant la legalitat vigent”. I afegia que “en conseqüència el que hauria de fer el president del CRT és abstenir-se de prendre acords que afectin a Salou perquè no ens vinculen, i sobretot respectar les decisions plenàries de l’Ajuntament i els actes que se’n deriven, en comptes de posar-les en qüestió”.

L’alcalde també reitera, arran de la carta del conseller, que la disposició aprovada pel Parlament de Catalunya que prorroga de forma forçosa el Consorci “a més de ser inconstitucional, és injusta i immoral, i no ens vincula perquè és posterior a l’acord de Salou on va aprovar la seva separació del Consorci”.

Galeria d'imatges

ajunt.jpg

Document Actions