Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou disposarà aviat d'una Oficina Municipal del Voluntariat

dijous 02 octubre 2008

L'any que ve es posarà en marxa a Salou l'Oficina Municipal del Voluntariat, l'Oficina de Difusió del Voluntariat i l'Observatori del Voluntariat. Abans, però, i com a pas previ, durant aquest 2008, es constituirà el Consell Consultiu del Voluntariat de Salou, que en el futur treballarà en estreta col·laboració amb els serveis abans esmentats.

Així es preveu al Projecte Integral per al desenvolupament, la promoció i la difusió del voluntariat al municipi de Salou que va ser aprovat en el darrer ple, celebrat el 25 de setembre. Aquest projecte l'ha elaborat la Regidoria de Benestar Social amb
la finalitat de regular la participació del voluntariat en tot l'àmbit municipal i afavorir i promocionar les tasques del voluntariat. En aquest sentit l'edil d'aquesta àrea, Martina Fourrier, ha argumentat: 'El voluntariat de Salou necessita una eina que li permeti despertar aquesta consciència col·lectiva que moltes vegades necessita que la sacsegin per fer-la sortir de la seva letàrgia. Com a mitjà de denúncia de les problemàtiques socials. Com a reconeixement de la seva tasca. Fent crides a la població. Posant damunt la taula allò que normalment la gent no veu, conscienciant en definitiva a les persones amb la didàctica de l'exemple'.

En concret, el Consell Consultiu del Voluntariat de Salou serà un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l'Ajuntament, que tindrà la funció d'assessorar-lo en totes les matèries que el consistori li consulti mitjançant l'elaboració d'informes, dictàmens i qualsevol altre tipus d'aportació i/o recomanació en matèries de voluntariat. El seu objecte és el de participar directament en els assumptes públics relacionats amb les seves funcions.

Entre les seves funcions, hi ha la de fer arribar les propostes en matèria de voluntariat als òrgans municipals competents sense ser vinculants; conèixer i debatre el programa d'actuació, les ordenances i reglament generals de l'Ajuntament i específics en matèria de voluntariat; potenciar la participació ciutadana, la solidaritat dels salouencs i el voluntariat, promovent campanyes de sensibilització en aquest àmbit.

Els integrants d'aquest òrgan seran: l'alcalde o el regidor en qui delegui, la regidora de Benestar Social, el coordinador de Benestar Social; dos representants de cadascuna de les entitats que desenvolupin tasques en matèria del Voluntariat a Salou i que estiguin registrades en el Registre Municipal d'Entitats i també al Cens d'Entitats de Voluntariat de Catalunya, i un representant de cada partit polític amb representació al consistori.

Totes les sessions del Consell seran públiques i les persones assistents que no en siguin membres, disposaran de l'ús de la paraula, però no del vot. S'haurà de reunir com a mínim cada dos mesos en sessió ordinària.

Pel que fa l'Oficina Municipal del Voluntariat, s'encarregarà de formar un banc de voluntaris i de posar en contacte les associacions amb els voluntaris. Així, anirà creant un llibre de registre de voluntaris on s'indiqui el nom, DNI programa en què col·labora, hores dedicades, data d'incorporació, data de baixa i observacions. D'aquesta manera, quan es necessitin voluntaris, es cridarà a aquell o aquells que compleixin amb el perfil.

Per contra, la finalitat última de l'Observatori Municipal del Voluntariat serà la d'emprendre la tasca de realitzar una anàlisi exhaustiva i unificada del voluntariat a nivell local. Serà principalment un recurs tècnic-metodològic de seguiment sistemàtic del Voluntariat, amb el plantejament de generar línies d'investigació relacionades amb aspectes temàtics, d'estructuració o funcionament d'entitats a fi de recollir, analitzar i difondre sistemàticament la informació periòdica sobre la realitat del voluntariat

Document Actions