Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou enforteix la participació ciutadana en els assumptes municipals

dimecres 31 gener 2024

El ple municipal de l’Ajuntament de Salou ha aprovat, aquest migdia, la constitució dels consells assessors sectorials i territorials de participació ciutadana per al present mandat, 2023-2027, uns òrgans que tenen finalitats d’enfortiment comunitari i també d’integració de la participació de la ciutadania i de les seves associacions en els assumptes municipals.

El mandat dels consells de participació coincidirà amb el mandat de la Corporació. El reglament municipal de participació ciutadana, el funcionament i l’organització de cada Consell s’establirà en l’acord plenari de creació.

La voluntat de l’Equip de Govern és continuar amb l’objectiu dels consells de participació ciutadana d’estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats i col·lectius en els assumptes municipals i fer possible la seva corresponsabilitat en el Govern de l’Ajuntament de Salou.

Aquest punt ha estat aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern, SUMEM PER SALOU-PSC i ERC-AM; mentre que l’oposició, Vox, PP, Ara Pacte Local i USAP hi ha votat en contra.

La voluntat de l’Equip de Govern és continuar amb l’objectiu dels consells de participació ciutadana d’estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats i col·lectius en els assumptes municipals i fer possible la seva corresponsabilitat en el Govern de l’Ajuntament de Salou

Respecto a los consejos asesores territoriales, se constituirá el Consejo Municipal de Zona Centro y el Consejo Municipal de Cap Salou. Y los consejos sectoriales son: el Consejo Municipal de Cultura, el Consejo Municipal de las Personas Mayores, el Consejo Municipal Económico y Empresarial, el Consejo Municipal de Juventud, el Consejo Municipal de Deportes y el Consejo Municipal de Infancia.

Així mateix, el plenari d’avui ha aprovat una moció de l’alcaldia per nomenar representants de l’Ajuntament de Salou en diversos organismes. Es tracta d’una modificació.

També s’ha aprovat, inicialment, la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Turisme de Salou.

Respecto a los consejos asesores territoriales, se constituirá el Consejo Municipal de Zona Centro y el Consejo Municipal de Cap Salou. Y los consejos sectoriales son: el Consejo Municipal de Cultura, el Consejo Municipal de las Personas Mayores, el Consejo Municipal Económico y Empresarial, el Consejo Municipal de Juventud, el Consejo Municipal de Deportes y el Consejo Municipal de Infancia

El punt relatiu a l’aprovació de l’actualització de les tarifes del servei urbà de taxi per a l’any 2024 s’ha aprovat per unanimitat.
També s’ha procedit a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16.1 relativa a la taxa per a la prestació de serveis en instal·lacions i espais municipals de l’Escola Municipal de Música, formació d’adults i transport escolar.

S’ha aprovat, inicialment, la modificació de l’ordenança fiscal 18 relativa a la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.

Ha estat aprovada la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la rehabilitació de l’Hotel Cala Vinya.
També s’ha aprovat el punt relatiu al desistiment de la tramitació de l’expedient del Pla Especial Urbanístic Autònom de l’àmbit d’equipaments en sòl no urbanitzable situat a la Partida Emprius de Salou.

Ha estat aprovada la ratificació de la signatura de l’addenda primera (2023-2025) del conveni del contracte programa 2022-2025 per a la coordinació i la col·laboració entre el departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Salou en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social

El plenari ha donat llum verda a acordar, publicar i sotmetre a informació pública l’avanç de modificació puntual del POUM de Salou per classificar sòl d’equipaments a la partida Emprius.

S’ha ratificat el decret d’alcaldia número 6730/2023, de data 21 de desembre de 2023, de remissió d’al·legacions en el tràmit de consulta de la memòria i estudi d’impacte ambiental del projecte “contradique de poniente del Puerto de Tarragona”.

Ha estat aprovada la ratificació de la signatura de l’addenda primera (2023-2025) del conveni del contracte programa 2022-2025 per a la coordinació i la col·laboració entre el departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Salou en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

S’ha aprovat, per unaniminat de tots els grups, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salou i el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el Desarrollo del programa de formación abierta denominado “Aula Mentor”.

Finalment, s’ha aprovat el conveni de col·laboració de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Salou, per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundaria obligatòria

Document Actions