Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou modifica l’ordenança de tinença d’animals per combatre l’incivisme d’alguns propietaris

Imposarà sancions que van des dels 100 euros als 30.050 euros de multa en funció de la gravetat de l’actuació

dimecres 07 abril 2010

El ple de l’Ajuntament de demà dijous aprovarà la nova ordenança de tinença d’animals de companyia al municipi, adequant-la a la normativa de la legislació vigent. Concretament, la Llei de protecció dels animals, 22/2003, de 4 de juliol, ha estat substituïda pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals.
Aquesta ordenança regula, entre molts altres aspectes la tinença d’animals de companyia, el comportament d’aquests en la via pública així com també la normativa respecte d’alimentar coloms o gats al carrer. Aquesta Llei té per objecte establir les normes generals per a la protecció i el benestar dels animals que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya, i per tant a Salou. Entre d’altres coses defineix els animals domèstics, animals domèstics de companyia, fauna salvatge autòctona, animal de companyia exòtic… S’ha tipificat com a sanció alimentar els animals a la via pública, als espais públics i a les portalades, finestres, terrasses i balcons; a més, s’ha tipificat com a sanció lleu embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l’esbarjo dels ciutadans, amb dejeccions fecals dels gossos, dipositar els excrements fora dels llocs destinats a aquest fi i deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i/o en el mobiliari urbà.

Per la regidora de Medi Ambient, Montserrat Porter, es tracta d’una adaptació a la nova Llei que “servirà per combatre l’incivisme d’alguns propietaris que fan cas omís de la recollida de les defecacions dels seus animals de companyia al carrer, embrutant la ciutat”, ha dit. Així, un cop estigui aprovada, després de 20 dies d’exposició pública la Policia Local col·laborarà amb els inspectors del departament per posar multes als infractors que, en funció de la gravetat i reincidència, suposarà una multa d’entre 100 i 30.050 euros.
Per tal d’informar a la població, segons ha explicat Porter, s’enviarà una carta als propietaris dels animals censats al municipi, uns 1.100,  explicant les modificacions de la nova ordenança i recordant-los els drets i els deures com a propietaris d’animals de companyia.

TIPUS DE SANCIÓ per a animals de companyia   
Sancions Lleu    100 a 400 euros
Sanció Greu    401 a 2000 euros
Sanció Molt greu    2001 a 20.000 euros

Infraccions i sancions gossos perillosos

TIPUS DE SANCIÓ perillosos   
Sancions Lleu    60 a 150 euros
Sanció Greu    151 a 1.500 euros
Sanció Molt greu    1501 a 30.050 euros

Document Actions