Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou permet l'ajornament del pagament dels impostos municipals a les persones aturades

divendres 14 agost 2009

Es podran ajornar els de l'exercici 2009 i 2010, com a mesura per fer front a la crisis i ajudar a les famílies més desfavorides

L'Ajuntament de Salou ha aprovat unes bases que permeten l'ajornament de les taxes i dels impostos municipals d'aquest any 2009 per a les persones que reuneixin un seguit de condicions; com ara que estiguin a l'atur i no rebin cap subsidi ni altres rendes o contraprestacions econòmiques de cap classe. A més, han d'estar empadronats a Salou com a mínim durant un any. Segons ha explicat el regidor de l'Àrea de Gestió Econòmica, Jesús Barragán, 'es tracta d'una mesura fiscal amb un objectiu clarament social i que respon a la sensibilitat municipal vers la situació social i econòmica de les famílies afectades per la crisis'. En aquest sentit, segons ha explicat el regidor es tracta d'avançar-se a les situacions complicades que poden portar a les unitats familiars a no satisfer els seus impostos en termini voluntari i no iniciar expedients de cobrament per via executiva. Els impostos es podran ajornar per un període màxim de 2 anys; per tant durant l'exercici 2009 i 2010. Si transcorregut aquest termini màxim el sol·licitant no ha procedit al pagament dels impostos ajornats l'1 de gener de 2011 es procedirà a iniciar el procediment de cobrament per via executiva

Per poder ser beneficiari de l'ajut s'han de reunir un conjunt de requisits, com ara:
- La persona sol·licitant ha de portar empadronada al municipi com a mínim 1 any.
- La persona ha de tenir deutes pendents objecte de l'ajut generats durant l'exercici 2009 i, a més, pot annexar en aquest ajut deutes dels exercicis tributaris anteriors de la mateixa naturalesa.
- L'habitatge objecte d'ajuda o ajornament haurà de ser destinat com a habitatge habitual (on estigui empadronat el sol·licitant)
- Per a l'aplicació de l'ajut a l'impost de tracció mecànica, el demandant només podrà tenir un únic vehicle al seu nom.

El consistori també demana però que el beneficiari de l'ajut li comuniqui en cas que vengui l'immoble o bé el vehicle. El termini màxim de presentació de les sol·licituds serà el 15 de setembre i les persones que compleixin els requisits poden tramitar els ajornaments a través de l'oficina de la OAC; a la planta baixa de l'Ajuntament. La regidoria d'hisenda revisarà i estudiarà les sol·licituds presentades.

Document Actions