Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou presenta un pressupost per al 2013 que manté la despesa social, la promoció econòmica i turística i la seguretat ciutadana

El pressupost corrent és de 38,7 milions d'euros, un 8,08% menys que el 2012

dimarts 18 desembre 2012

Avui s'han donat a conèixer les línies mestres del pressupost de l'Ajuntament de Salou per al proper exercici del 2013 que puja a una xifra total de 38.705.266 euros; un 8,08% menys que el que encara està vigent. Aquest document s’ha fet tenint present un doble condicionant: d'una banda, les línies aprovades pel ple de la corporació amb el Pla d’ajust pels anys 2013 a 2016 i, de l'altra, la complicada situació econòmica en la que es veu immers el país. L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha volgut felicitar en primer lloc el regidor i l’àrea de serveis econòmics per haver redactat aquest pressupost que ha titllat de “solidari” i on “tot i haver-se reduït en 3 milions d’euros s’ha aconseguit primar els sectors bàsics de promoció del municipi com són el turisme, el comerç, la promoció econòmica i també la seguretat”, ha afirmat.  En aquest sentit l’ha definit com “un gran pressupost que garanteix el servei i promociona l’activitat econòmica”.

El regidor de Serveis Econòmica, Jesús Barragán, ha estat l’encarregat d’explicar les línies mestres d’aquest pressupost que es caracteritza principalment pels següents trets:

 • S’ajusta als ingressos i les despeses que preveu el Pla d’Ajust per l’any 2013.
 • Respecte al de l’any 2012 s'incrementa lleugerament les partides destinades a la despesa social i al foment de l'Ocupació (3,3%); a més d'aquelles vinculades a la promoció econòmica i turística (2,75%) i la de seguretat ciutadana(1,57%)
 • Gràcies a una millor eficiència en la gestió municipal s’ha aconseguit controlar i reduir la despesa corrent en 3.460.192 euros el 2012. És a dir, un 9,07%.
 • Pel 2013 també es redueixen les despeses en sous i salaris en -616.560 €(-3,99%) amb mesures com la no cobertura de baixes; jubilacions, i eliminació d'hores extra.
 • S’han revisat el costos de les concessions de serveis gràcies a un treball transversal entre les àrees de Contractació, Serveis Tècnics i Serveis Econòmics optimitzant d'aquesta manera la prestació dels mateixos.
 • S’ha dotat d’un fons de contingència per import de 500.000 € per despeses imprevistes inaplaçables (per exemple, per fer front a obres de reparació per danys per causes meteorològiques...)
 • Pel que fa a les inversions, si bé no es pressuposta en aquest document inicial sí que està prevista la formalització d'una operació de préstec FOMIT per import de 2.320.866 euros el qual, un cop concedit, servirà per avaluar diverses propostes en les quals es treballa per tirar endavant.

 

Per la seva part el 1r tinent d’alcalde i portaveu del grup popular, Mario García, ha definit  el pressupost de l’exercici 2013 “com un pressupost solidari, compromès amb les polítiques de promoció econòmica del municipi i amb la nostra seguretat ciutadana; i planificat des de la disciplina i el rigor pressupostari  per equilibrar els ingressos i les despeses, tal i com preveu el Pla d’Ajust del Govern de la nació”.

Pel que fa al PRESSUPOST D'INGRESSOS es correspon amb la previsió que ja es va realitzar al Pla d’Ajust. S’ha pressupostat un total d’ingressos corrents de 38.705.266 euros, el que suposa una disminució de 2.727.609 euros , es a dir un 6’58 % menys respecte l’any passat.

Els trets més destacats d’aquesta previsió són:

 • Forta caiguda dels ingressos lligats al mercat immobiliari i de la construcció (plusvàlua, llicències d’obres).
 • Reducció de l’import previst en les subvencions a rebre (llars d’infants, escola de música,...)
 • No es preveu cap ingrés patrimonial de caràcter extraordinari.

El pressupost inicial de l’any 2013 no inclou cap ingrés de capital ni cap préstec. Ara bé, cal matisar aquesta previsió inicial perquè al llarg de l’any 2013 poden tenir lloc els següents ingressos pel finançament d’inversions: d'una banda el préstec FOMIT que s’ha atorgat a l’Ajuntament (2.320.866 €.) i de l'altra, l’adjudicació de les subvencions previstes al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i del Pla d’Actuació Municipal, l’atorgament de les quals generarà nous ingressos de capital.

 

En quant a les PRESSUPOST DE DESPESA, s’han pressupostat per un import total de 38.083.441 euros, el que suposa una disminució de 3.351.444 euros, es a dir un 8% menys que l’any 2012. Es redueixen tots els capítols, llevat de l’amortització del deute bancari. Cal destacar dins del capítol 2 la revisió a la baixa del contracte d’enllumenat o bé una optimització dels contractes amb les llars d’infants i el transport escolar entre d’altres que fan que la partida d'educació es redueixi en un 8,84%; però no per reducció de la qualitat del servei sinó per una millor gestió.

La diferència de 621.824 euros entre el pressupost d'ingressos de més respecte i el de despesa serveix per eixugar el dèficit que es va produir a l’any 2011.

Remarcar també que al llarg del 2013 es continuarà amb la reducció de la despesa que es realitza en les concessions de serveis mitjançant la licitació a la baixa de les concessions vençudes i l’optimització dels serveis que han de prestar.

Els trets més destacats d’aquesta previsió són:

 

 • Es manté o s’incrementa el total de despesa en els programes socials, els plans d’ocupació, la promoció comercial i turística, i la seguretat ciutadana.
 • S’incrementa la dotació dels programes de conservació i manteniment d’acord amb les necessitats reals (9,78% més)
 • Es rebaixa de manera significativa la dotació en festes, cultura i oci (un 9,71% menys), així com en altres programes de despesa discrecional i en òrgans de govern (5,50% menys).

 

Pel que respecta al funcionament i control de la despesa ja s’ha posat en marxa la gestió de la despesa a través de la descentralització d’aquesta en centres gestors, amb la aplicació d’una eina informàtica que ha de permetre un major control i una major eficàcia en la seva gestió. Aquesta eina fa impossible dins del sistema la realització de despesa quan no existeixen prous crèdits pressupostaris, i per tant, ha d’impedir l’existència de factures sense consignació, més enllà de certs imprevistos de caràcter urgent.

Fitxers adjunts

Galeria d'imatges

foto.JPG

Document Actions