Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou presentarà una moció en defensa de l’autonomia local i contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local

La subscriuen de manera conjunta els grups municipals de CiU, PSC, UTPS, UMdC i RDS

dissabte 15 febrer 2014

Al ple municipal d’aquest proper dimecres a Salou els grups municipals de CiU, PSC, UTPS, UMdC i RDS donaran suport a una moció en defensa de l’autonomia local i en contra de la ‘Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local’.

La moció –consensuada pel consell de Governs Locals de Catalunya- pretén posar de manifest com “els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, i s’han convertit en el  principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i de generació d’alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi”.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, al respecte d’això matisava que “malgrat aquests esforços, els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. I durant la història democràtica les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten, moltes vegades havent d’assumir competències impròpies en matèria social, per pura responsabilitat i sensibilitat política i per solidaritat amb la ciutadania”.

La moció també reprova, en la part expositiva, que “en l’actual context de crisi, de tenir una administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments en matèria social”.

Aquesta moció, que presenten de manera conjunta 5 dels 6 partits amb representació municipal posa de relleu al rebuig a aquesta llei que fa- segons apunta- que “el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya” i també rebutja el fet que “aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.”

La Llei LRSAL, segons s’apunta al text de la moció, “vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució”.

Segons l’alcalde Granados, en el fons, la moció pretén “defensar el món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor capacitats per oferir serveis de proximitat, sempre, això si, que es doni una adequada solució a la necessitat de recursos amb criteris de suficiència financera”.

A tal efecte, es pretén acordar que s’iniciï la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i altres disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; en segon lloc sol·licita un Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75 ter 3 de la LeyOrgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

Document Actions