Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Serveis Interns i els representants dels treballadors (RRTT) tanquen les negociacions amb un acord total

S’aplicaran les mesures laborals respectant la legislació vigent i amb un acord satisfactori per a totes les parts implicades

dimarts 07 agost 2012

Mario García, 1r tinent d’alcalde i regidor de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament de Salou ha rebut avui un cop més, als representants dels treballadors (RRTT) del consistori salouenc per assolir un acord definitiu i beneficiós per a tothom.

S’han exposat i debatut les propostes sobre l’aplicació de les mesures legals que afecten a les condicions de treball dels empleats públics derivades de l’entrada en vigor de la següent legislació: Llei 2/2012 de 29 de juny dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012,del Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat i de la Llei 5/2012 de 20 de març, sobre mesures fiscals, financeres i administracions i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Pel que respecta a l’increment horari de 35 hores a les 37,5h setmanals que hauran de realitzar tots els treballadors de la corporació, com a la resta d’administracions públiques: s’ha acordat que aquest augment horari pugui realitzar-se ja sigui a l’inici de la jornada, retardant la sortida o bé recuperant aquest augment de dues hores i mitja setmanals més, a través d’una tarda laboral. Per altra banda, el col·lectiu de la Policia Local aquest increment ho ha de fer ampliant una hora la jornada compresa des del mes d’abril a setembre, i les hores restants que faltaran per realitzar, s’efectuaran pel cos policial durant esdeveniments especials, que fins ara es cobrien en gran mesura amb l’abonament d’hores extres.

També s’ha arribat  a un acord respecte a la retribució que percebran els treballadors de l’Ajuntament de Salou quan estiguin en situació d’incapacitat temporal. Fins ara, qualsevol treballador que estava de baixa cobrava el 100% del seu salari, des d’ara percebran des del primer dia i fins al quart el 50% de la seva retribució; del dia 4 i fins al 20, el 75% i del dia 21 al 90, el 100%. A partir del dia noranta, passaran a cobrar el percentatge corresponent assimilat al sistema de règim general de la Seguretat Social.

Mario García, 1r tinent d’alcalde i regidor de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni de l'Ajuntament de Salou, s’ha mostrat satisfet pel gran acord que s’ha dut a terme, felicitant a totes les parts implicades en la negociació i va destacar “la voluntat de l’equip de govern i dels representants dels treballadors per assolir un acord satisfactori per a tothom; però emmarcat dintre de la legalitat vigent”.

Document Actions