Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT DE SALOU

dimarts 27 abril 2004

El passat dia 16 d'abril es va aprovar, per unanimitat de totes les forces polítiques representades a l'Ajuntament de Salou, el COMPTE GENERAL de l'any 2003 en què destaca la liquidació del Pressupost del passat exercici econòmic i cal remarcar el següent:

1- El Romanent Líquid de Tresoreria és, una vegada més, com en els últims anys positiu en 865.000 euros, a causa de les menors obligacions reconegudes (despeses) en una quantitat de 500.000 euros i als majors ingressos liquidats respecte a les previsions (un 4,9 % més) en què destaquen els de llicències de construcció, plusvàlues i increments de recaptació a causa del creixement demogràfic de Salou.
2- La situació financera municipal.
El deute a curt termini era de 5,7 milions d'euros, 1,3 milions menys que l'exercici anterior. El deute a llarg termini puja a 13,6 milions del qual s'han pagat 1,5 milions d'euros en interessos i amortitzacions a llarg de l'exercici
3- L'evolució de la Recaptació.
Els dos objectius fonamentals de l'àrea d'Hisenda han estat, una vegada més, millorar la recaptació en període voluntari i augmentar la domiciliació bancària. S'han donat de baixa els tributs endarrerits d'impossible recaptació, per un import de 518.000 euros, després de seguir escrupolosament el procediment executiu marcat pel Reglament General de Recaptació.

La Recaptació voluntària continua amb uns percentatges excel·lents i arriba al 95,59% en el cas de l'IBI per a l'any 2003. Tenim domiciliats 29.429 rebuts d'un total de 44.039 la qual cosa suposa un 66,82%.

Pablo Otal Viña
Regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies

Document Actions