Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Subvencions a l'Ajuntament de Salou del PUOSC (Generalitat de Catalunya) i del PAM (Diputació de Tarragona)

dijous 09 setembre 2021

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Salou una subvenció de 250.000 euros per les obres ordinàries de renovació integral del carrer Carles Buigas de Salou i dels trams dels carrers que hi conflueixen en aquest – Fase I, dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024.

La Diputació de Tarragona, dins del Pla d'Acció Municipal (PAM), ha aprovat la següent planificació presentada per l'Ajuntament de Salou, corresponent als exercicis 2021, 2022 i 2023:

Línia d’inversions

Anualitat

Obres ordinàries d’urbanització de la vorera nord del vial del Cavet i del tram final del Carrer Miquel Martí i Pol i d’adequació de la senyalització de la totalitat del vial del Cavet

2021

Obres ordinàries de millora de les instal·lacions municipals de turisme (xalet Torremar)

2021

Obres ordinàries de construcció del bloc de nínxols núm. 6 del cementiri municipal

2022

Obres ordinàries d’implantació d’il·luminació LED RGB i WHITE del carrer Saragossa

2022

Obres ordinàries de construcció del Casal de la Dona a les antigues cases dels mestres del cr. Barcelona

2022

Obres ordinàries de cobriment de la pista poliesportiva del col·legi Sta. Maria del Mar

2023

 

Així mateix, ha concedit a l'Ajuntament de Salou, dins l'anualitat 2021, les següents subvencions:

Concepte: Urbanització vorera nord vial de Cavet
Pressupost Elegible: 394.998,57 euros
% concedit: 63,29%
Import concedit: 250.000,00 euros

 

Concepte: Millores instal·lacions de turisme (xalet Torremar)
Pressupost Elegible: 108.133,09 euros
% concedit: 46,24%
Import concedit: 50.000,00 euros

Document Actions