Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Tots els acords votats en el ple de 20 de març de 2024

dimecres 20 març 2024

En la sessió plenària del mes de març de 2024, celebrada aquest dimecres, dia 20, a les 12 h, al saló de plens de l’Ajuntament de Salou, s’han obtingut les següents votacions:

L’acta del ple celebrat en sessió ordinària el 28 de febrer de 2024 ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals: SUMEM PER SALOU-PSC, ERC-AM; i VOX, PP, ARA PL i USAP. S’ha donat compte dels decrets, des del número 985 fins al número 1322, de l’any 2024.

També s’ha informat del decret número 1132/2024, de 4 de març de 2024, relatiu a les retribucions brutes anuals dels/de les regidors/es sense responsabilitat de Govern, durant el mandat legislatiu 2023-2027, modificació 3.

Pel que fa a assumptes de Serveis interns, s’ha ratificat el decret número 1131/2024, de data 4 de març de 2024, de compareixença i personació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest punt ha obtingut els vots a favor de l’equip de Govern, SUMEM PER SALOU-PSC, ERC-AM; ARA PL, també hi ha votat favorablement. I VOX, PP i USAP s'han abstingut.

S’ha aprovat la incorporació de l’Ajuntament de la Canonja al Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona (TACOALT), amb els vots a favor de SUMEM PER SALOU-PSC, ERC-AM i ARA PL, i l’abstenció de VOX, PP I USAP.

El punt relatiu a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la conveniencia i oportunitat per dur a terme l’exercici de l’activitat econòmica de serveis funeraris, mitjançant societat pública de caràcter supramunicipal ha estat aprovat amb els vots de l’equip de Govern, SUMEM PER SALOU-PSC i ERC-AM. VOX ha votat en contra del punt; i PP, ARA PL i USAP s’hi han abstingut.

S’ha aprovat la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Salou i del Patronat Municipal de Turisme per a l’any 2024, amb els vots favorables de SUMEM PER SALOU-PSC, ERC-AM i USAP; VOX s’hi ha abstingut, i PP, ARA PL hi han votat en contra.

El següent punt de l’ordre del dia, relatiu a aprovar la incoació de nou procediment, per caducitat de l’anterior, per extingir la concessió demanial de la parcel·la “J” del PPR1 per a la construcció i explotació d’una residència per a la gent gran i els seus serveis complementaris, davant l’actuació culpable del concessionari de materialitzar, sense la prèvia actuació de l’Ajuntament, successió empresarial mitjançant fusió per absorció amb la societat Healthcare Activos Financin SLU, ha estat aprovat amb el vot favorable de SUMEM PER SALOU-PSC, ERC-AM, VOX, ARA PL i USAP. El Grup Municipal del PP s’ha abstingut.

En l’apartat d’assumptes de Serveis econòmics, s’ha donat compte del decret de liquidació del pressupost 2023 de l’Ajuntament de Salou.

Un altre punt sobre el què s’ha informat és l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i límit del deute en l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2023.

Així mateix, s’ha donat compte de l’informe de control intern referent a les resolucions adoptades per la presidència contràries a les objeccions efectuades per la intervenció en l’exercici 2023.

S’ha aprovat la incorporació de romanents de l’exercici anterior i la primera modificació de crèdits del pressupost 2024, amb els vots a favor de SUMEM PER SALOU-PSC i ERC-AM. Els grups municipals de VOX, PP, ARA PL i USAP hi han votat en contra.

Pel que fa a l’aprovació del conveni regulador de la delegació de l’exercici de funcions en l’àmbit del tram local dels fons per al foment del turisme ha estat votat a favor per SUMEM PER SALOU-PSC, ERC-AM, PP, ARA PL I USAP. El Grup Municipal de VOX s’ha abstingut.

En relació als assumptes de serveis a les persones, s’ha aprovat, per unanimitat de tots els grups polítics amb representació municipal el punt relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salou i Càritas Interparroquial de Salou, i addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salou i Càritas Interparroquial de Salou per a la implementació de mesures extraordinàries en relació a l'impacte social de no adquisició d’aliments en espècies per part de la Unió Europea 2024.

De la mateixa manera ha estat aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salou i la “Asociación de Asistencia Social Eluzai” de Salou per la concessió directa de la subvenció d’acció social per a entitats i addenda al conveni per a la implementació de mesures extraordinàries, en relació a la manca de subministrament d’aliments en espècies de la Unió Europea per 2024.

L'aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salou i la Creu Roja a Salou per a la concessió directa de la subvenció d’acció social per a entitats i addenda al conveni per a la implementació de mesures extraordinàries, en relació a la manca de subministrament d’aliments en espècies de la Unió Europea per a 2024 ha estat aprovada amb els vots favorables de SUMEM PER SALOU-PSC, ERC-AM; i PP, ARA PL i USAP. El Grup Municipal de VOX s’ha abstingut.

La moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM sobre “El dia Internacional de l’Eliminació de la discriminación racial” ha estat votada a favor per unanimitat de tots els grups polítics municipals.

A l’apartat d’assumptes urgents ha passat el punt relatiu a l’aprovació de la convalidació de l’acord de la Junta de Govern Local d’adjudicació del contracte de subministrament d’un sistema d’informació integral d’ingressos de l’Ajuntament de Salou -lot núm. 1, s’ha aprovat amb els vots a favor de SUMEM PER SALOU-PSC i ERC-AM. Mentre que els grups municipals de VOX, PP, ARA PL i USAP s’han abstingut.

 

✍🏾 Es poden consultar totes les intervencions del plenari aquí

Document Actions