Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Tots els acords votats en el ple de 24 d’abril de 2024

dimecres 24 abril 2024

En la sessió plenària del mes d’abril de 2024, celebrada aquest dimecres, dia 24, a les 12 h, al saló de plens de l’Ajuntament de Salou, s’han obtingut les següents votacions:

L’acta del ple celebrat en sessió ordinària el 20 de març de 2024 ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals: SUMEM PER SALOU-PSC, ERC-AM; i VOX, PP, ARA PL i USAP. S’ha donat compte dels decrets, des del número 1323 fins al número 1944, de l’any 2024.

També s’ha informat del decret número 1841/2024, de 12 d’abril de 2024, relatiu a la substitució del regidor Sebastia Domínguez Sàez mentre gaudeixi del permís de paternitat.

Pel que fa a assumptes de Serveis interns, s’ha acordat la renúncia a la formalització de la concessió demanial de la superfície del terreny situat al costat del Mercat Municipal per construir-hi un supermercat. Aquest punt ha obtingut els vots positius de l’equip de Govern, SUMEM PER SALOU-PSC i ERC. Els grups de VOX, PP, ARA PL i USAP s’han abstingut.

S’ha aprovat la denúncia dels convenis formalitzats per l’Ajuntament de Salou per a la delegació del servei de recollida d’olis usats d’origen domèstic i la recollida de roba usada. Els vots a favor han estat per part dels grups de Govern, SUMEM PER SALOU-PSC i ERC, a més d’ARA PL. S’han abstingut, en aquest punt, VOX, PP, i USAP.

S’ha aprovat l’arxiu de l’expedient contradictori incoat per interpretar si en el procediment tramitat per a la determinació, aprovació i aplicació de la fórmula de revisió de preus del contracte de gestió, en règim de concessió administrativa, dels serveis públics de recollida selectiva de residus urbans i transport a les respectives plantes d’eliminació i valorització, la gestió de la deixalleria municipal i la neteja viària pública i de les platges del municipi de Salou, l’empresa contractista UTE Salou Net ha vulnerat el principi de bona fe contractual i de confiança legítima i la doctrina dels actes propis. Aquest punt ha obtingut els vots a favor de l’Equip de Govern, SUMEM PER SALOU-PSC i ERC; els vots en contra de VOX i les abstencions del grup municipal del PP, ARA PL i USAP.

Pel que fa a assumptes de serveis al territori, s’ha ratificat el decret d’alcaldia número 1471/2024, de data 19-3-2024, dictant pronunciament sobre la consulta efectuada per la direcció general de qualitat i aval·luació ambiental en relació a la sol·licitud de modificació del condicionat a la declaració d’impacte ambiental del projecte prolongació del dic escullera en el port de Tarragona. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de SUMEM PER SALOU-PSC i ERC, a més d’ARA PL i USAP. Per la seva banda, PP i VOX s’han abstingut.

Relatiu als assumptes de serveis a les persones, s’ha aprovat, per unanimitat de tots els grups polítics, l’addenda al conveni entre l’Ajuntament de Salou, el Grup de Dones de Salou i l’IES Jaume I de Salou per a la recreació històrica de la Festa del Rei en Jaume I.

S’ha aprovat, també, per unanimitat de tots els grups polítics municipals, el model de conveni de col·laboració educativa entre l’Ajuntament de Salou i l’Escola Joan XXIII en relació amb el projecte de servei comunitari.

Ha estat aprobada la ratificació de la signatura de l’addenda de modificació del conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Igualtat i Feminismes, i els ens locals per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes per al període 2022-2025. Aquest punt ha rebut el suport de l’equip de Govern, SUMEM PER SALOU-PSC i ERC, a més d’ARA PL i USAP. Per la seva banda, VOX hi ha votat en contra, i el PP s’hi ha abstingut.

En l’apartat de mocions dels diferents grups polítics, han estat presentades tres propostes que s’han elevat al ple. La primera, a càrrec del Grup Municipal d’USAP, que ha tractat sobre la recuperació del “Premi Salou de Recerca Pictòrica”, i ha estat rebutjada pels vots en contra de SUMEM PER SALOU-PSC i ERC; les abstencions del PP ARA PACTE LOCAL, VOX i USAP hi han votat favorablement.

La segona moció ha estat presentada pel Grup Municipal de Vox per a l’autorització de la instal·lació de càmeres de seguretat en els vehicles destinats a taxi a Salou. Aquesta proposta elevada al plenari ha estat rebutjada per l’equip de Govern, SUMEM PER SALOU-PSC i ERC, mentre que els grups de VOX i USAP hi han votat a favor i PP i ARA PL s’han abstingut. Aquesta moció ha tingut una esmena que ha estat rebutjada per l'equip de Govern, mentre que l'oposició hi ha votat en contra.

La tercera moció relativa al compromís amb el desenvolupament turístic sostenible, ha estat votada a favor per part de totes les forces políques municipals que conformen el Consistori, SUMEM PER SALOU-PSC, ERC, PP, ARA PL i USAP, amb el vot el contra de VOX.

 

✍🏾 Es poden consultar totes les intervencions del plenari aquí.  

 

Document Actions