Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Tots els acords votats en el ple de 29 de novembre

dimecres 29 novembre 2023

En la sessió plenària del mes de novembre de 2023, celebrada avui, dia 29, a les 12 h, al saló de plens de l’Ajuntament de Salou ha obtingut les següents votacions:

L’acta del ple celebrat en sessió ordinària el 25 d’octubre de 2023 ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups polítics municipals: SUMEM PER SALOU-PSC, ERC-AM, VOX, PP, ARA PL i USAP.

Pel que fa a assumptes de Serveis Interns, el punt relatiu a l’aprovació de l’autorització de compatibilitat sol·licitada per la Sra. I. S. B. ha estat aprovat, també, per unanimitat de tots els grups polítics municipals.

El punt relatiu a l’autorització de compatibilitat sol·licitada per la Sra. C. C. G. ha estat aprovat per unanimitat.

De la mateixa manera que ha obtingut unanimitat el punt relatiu a l’autorització de compatibilitat sol·licitada per la Sra. A. M. P.

En relació a l’autorització de compatibilitat sol·licitada per la Sra. M. J. M. C., aquesta qüestió ha obtingut l’acord unànime de tots els grups polítics municipals.

La qüestió relativa a l’acceptació de les condicions de l’autorització que atorga Ports de la Generalitat a l’Ajuntament per a l’ocupació i explotació de l’edifici social i de serveis nàutics al Port Esportiu de Salou ha estat aprovat per unanimitat.

Pel que fa als assumptes de serveis econòmics, s’ha aprovat la tercera modificació de crèdit 2023 amb 12 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU-PSC i 4 d’ERC-AM) i 9 vots en contra (3 de VOX, 3 del PP, 2 d’ARA Pl i 1 d’USAP).

El punt relatiu a l’aprovació del segon expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2023 ha estat aprovat amb 12 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU-PSC, 4 d’ERC-AM); 3 abstencions de VOX i 6 vots en contra (3 del PP, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP).

I la qüestió referent a l’aprovació inicial del pressupost 2024 consolidat (Ajuntament, Patronat de Turisme i Consorci Centre Recreatiu i Turístic) ha estat aprovada amb 12 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU-PSC i 4 d’ERC-AM) i 9 vots en contra (3 de VOX, 3 de PP, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP).

Així mateix, s’ha donat compte de l’informe trimestral corresponent al tercer trimestre sobre el període mig de pagament i morositat.

El punt que feia referència a la modificació de l’Ordenança fiscal número 16, taxa per la prestació de serveis en instal·lacions i espais municipals, ha obtingut 12 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU I 4 d’ERC-AM) i 9 vots en contra (3 de VOX, 3 del PP, 2’ARA PL i 1 d’USAP), quedant aprovat.

I el punt sobre la modificació de l’Ordenança general de gestió tributària i recaptació, ha recollit 12 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU-PSC i 4 d’ERC-AM), 3 vots en contra (2 d’ARA PL i 1 d’USAP); i 6 abstencions  (3 de VOX i 3 del PP), quedant aprovat.

Pel que fa a assumptes de Serveis al Territori, el punt relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Parcial del Sector-05, pel que fa a diversos aspectes de les normes d’edificació subzones A1 i A2. Emprius, Salou (MP 10 PP) ha estat aprovat per 15 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU-PSC, 4 d’ERC-AM, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP) i 6 abstencions (3 de VOX I 3 del PP).

A l’apartat d’assumptes a Serveis a les Persones, s’ha donat llum verda a la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salou i Agbar, SAU, per unanimitat de tots els grups polítics municipals al Consistori.

També s’ha aprovat la signatura del conveni de col·laboració entre Agbar, Creu Roja i l’Ajuntament de Salou per 18 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU-PSC, 4 d’ERC-AM, 3 del PP, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP) i 3 abstencions de VOX.

D’altra banda, el plenari ha aprovat la ratificació de la signatura de la modificació del conveni interadministratiu de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Igualtat i feminismes i els ens locals per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025, amb els següents vots: (8 de SUMEM PER SALOU-PSC, 4 d’ERC-AM i 2 d’ARA PL), 3 vots encontra de VOX i 4 abstencions (3 del PP i d’USAP).

Així mateix, ha quedat aprovat, per unanimitat, l’acord adoptat per la Comissió Executiva del Fons Educatiu Ajuntament de Salou – Elisabeth, pel qual s’acorda la proposta d’assignació definitiva del Fons Educatiu per la convocatòria 2022.

Pel que fa a les mocions presentades pels diversos grups polítics, el Grup Municipal de SUMEM PER SALOU-PSC n’ha presentat una instant la Generalitat de Catalunya a l’aprovació del PDU per a la implantació del projecte de Hard Rock. Aquesta ha rebut esmenes del Grup Municipal d’ERC-AM, que han estat aprovades per 12 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU i 4 d’ERC-AM), 6 vots en contra (3 del PP, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP).

Així mateix, el Grup Municipal de SUMEM PER SALOU-PSC ha presentat una moció sol·licitant la retirada del decret llei de regulació dels habitatges d’ús turístic, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i obrir-lo al consens, la qual ha rebut diverses esmenes presentades el Grup Municipal d’ARA PL. S'ha aprovat amb 17 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU, 3 de VOX, 3 del PP, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP) i 4 vots en contra d’ERC-AM.

La moció del Grup Municipal del Partit Popular de Salou per tal que es restauri el monument del Carrilet ha estat rebutjada per 12 vots en contra (8 de SUMEM PER SALOU-PSC i 4 d’ERC-AM) i 9 vots a favor (3 de VOX, 3 del PP, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP).

✍🏾 Es podrà consultar totes les intervencions del plenari aquí

 

Document Actions