Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Tots els acords votats en el ple del 20 de desembre

dijous 21 desembre 2023

En la sessió plenària d'ahir, 20 de desembre, que va tenir lloc a la sala d'actes de l'Ajuntament de Salou, a partir de les 10 del matí, es va aprovar per 11 vots a favor (7 de Sumem per Salou-PSC i 4 d'ERC), el punt que feia referència al Pla Normatiu Municipal per a l'exercici 2024. Els grups municipals de Vox, Partit Popular i Ara Pacte Local per Salou i USAP van optar per l'abstenció.

Pel que fa al punt per elegir el jutge de pau substitut de Salou, tenir en compte la vacant del càrrec, es va acordar, per unanimitat, designar la Sra. A.G.M. la jutgessa de Pau substituta de Salou.

En relació amb la memòria per a la justificació de la conveniència i oportunitat de l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris, mitjançant la constitució d'una societat pública de caràcter supramunicipal, els regidors, en sessió plenària, van decidir donar llum verda amb els vots a favor de Sumem per Salou-PSC, ERC i USAP. Vox va votar en contra, mentre que el PP i Ara Pacte Local van optar l'abstenció.

Pel que fa al punt relatiu al projecte d'obres ordinàries per a la renaturalització i adequació del tram del Camí de Ronda al seu pas per la punta del Po-Roig, va ser aprovat amb els vots a favor de Sumem per Salou-PSC, ERC, Partit Popular, Ara Pacte Local i USAP i va comptar amb les abstencions de Vox.

Amb 14 vots a favor (Sumem per Salou-PSC, ERC i Vox) es va aprovar la rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Salou referent a l'anualitat del 2023. Els grups municipals del Partit Popular, Ara Pacte Local i USAP es van abstenir.

D'altra banda, Sumem per Salou-PSC i ERC van votar a favor de la desestimació de les al·legacions presentades pel grup municipal Vox en relació amb les modificacions de l'ordenança discal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles. Vox, Partit Popular, USAP i Ara Pacte Local van votar a favor.

En referència a la desestimació de les al·legacions presentades per Vox sobre la modificació de l'ordenança discal número 15 relativa a la taca per ocupació del subsòl, sòl, i volada de la via pública, en sessió plenària, Sumem per Salou-PSC i ERC han votat a favor, mentre que el PP, Ara Pacte Local, USAP i Vox van votar a favor.

Les al·legacions presentades pel grup municipal de Vox per modificar l'ordenança fiscal número 20 referent a la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus van rebre els vots negatius de Sumem per Salou-PSC i ERC. La proposta de Vox va comptar amb els vots a favor del PP, Ara Pacte Local, Vox i USAP.

Referent a l'aprovació de la concertació d'una operació de crèdit per al finançament de les inversions del Pressupost del 2023, Sumem per Salou-PSC i ERC van votar a favor mentre que Ara Pacte Local, PP i Vox i USAP van optar pel vot contrari.

Tots els grups municipals que conformen el plenari van acordar donar llum verda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i les colles i entitats festives de Salou.

Com a assumptes urgents, el plenari es va pronunciar sobre la desestimació de les al·legacions presentades per l'Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre així com l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal que regula l'impost sobre béns immobles. Sumem per Salou-PSC i ERC van votar a favor, mentre que Vox, Partit Popular, Ara Pacte Local i USAP van optar pel vot negatiu.

També es va passar a votació del plenari les modificacions de l'ordenança fiscal referent a la taxa per l'ocupació del subsol, sòl i volada de la via pública. Sumem per Salou-PSC i ERC van votar a favor, mentre que els grups municipals de Vox, USAP, Partit Popular i Ara Pacte Local van votar desfavorablement.

✍🏾 Es podrà consultar totes les intervencions del plenari aquí

Document Actions