Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Treballant pels temes socials

divendres 29 abril 2005

A les darreres reunions que el Grup Municipal Socialista ha mantingut amb el Subdelegat del Govern de l'Estat, Joan Maria Abelló, una de les qüestions tractades de major rellevància ha estat el tema de la immigració i el procés de normalització dels treballadors estrangers en situació irregular en Espanya.

De fet, el fenòmen de la immigració massiva al nostre pais, relativament recent, està vinculat al fort creixement econòmic de les darreres dècades i, per tant, no deixa de ser un indicador de l'atracció que exercim davant dels països en vies de desenvolupament de l'Europa oriental, del nort del continent africà i dels països latinoamericanns.

Si bé és cert que la novetat del fenòmem immigratori requereix la presa de determinades decisions per adaptar la nostra societat a aquesta nova realitat, no és menys cert que també té efectes positius com a mínim en tres àmbits: la possibilitat de cobrir llocs de treball que d'altra banda romanen vacants, la tendència a una major capitaliztació de l'economia i la contribució al sanejament del sistema de pensions de la seguretat social, dels quals efectes, la nostra ciutat de Salou és un exemple ben evident.

L'oportunitat que es dona als empresaris per tal que participin de forma activa en aquest procés de normalització endegat des del dia 7 de febrer fins al 7 de maig ens porta ha demanar a l'empresariat de Salou la seva implicació per col-laborar amb aquest procés social. El proppassat dia 8 de març es va reafirmar el compromís per l'eliminació de la discriminació de la dona així com la necessitat de seguir treballant per avançar en un desenvolupament igualitari dels seus drets socials i laborals. Des del canvi polític produït a les darreres eleccions s'estan desenvolupant normes importants per a la consecució dels drets per a la igualtat efectiva. Des del Grup Municipal Socialista recolzem les polítiques contra la desigualdat entre homes i dones, especialment en aquells sectors de dones especialment vulnerables.


' Què en penses d'aquest article'
Escriu-nos un email a salou@xarxapsc.net

' Històric d'articles del Grup Municipal Socialista
Pots llegir tots els articles que el Grup Municipal Socialista ha publicat al butlletí 'Salou Municipal d'Informació'

' Si vols més informació, visita la nostra pàgina web
http://salou.socialistes.org

Document Actions