Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Un 84% dels ciutadans enquestats de Salou afirma que fa recollida selectiva

Els educadors ambientals han informat a més de 400 veïns en el marc de la campanya d’educació ambiental pel Foment de la Recollida Selectiva que desenvolupa l’Ajuntament

dijous 29 juliol 2010

L’Ajuntament de Salou ha promogut una enquesta per conèixer els hàbits de reciclatge dels ciutadans de Salou. Des de la Regidoria de Medi Ambient s’ha realitzat una equesta a 270 persones entre els dies 7 i 11 de juny per tal de conèixer la opinió de la població respecte el servei  de recollida selectiva i l’ús que en fa dels diferents serveis de recollida municipal.

Del total de 270 enquestats, un 84 % afirma fer recollida selectiva al seu domicili, en total, 228 persones tenen aquest hàbit. El paper i cartró així com els envasos lleugers que són segregats pel 94 % d’aquests, el vidre pel 85 % i la FORM, Fracció Orgànica de Residus Municipals,  pel 68 %. Els que no fan recollida selectiva es justifiquen dient que generen pocs residus, perquè només hi és el cap de setmana o bé perquè mai l’ha fet i ja és massa gran per canviar. En aquest sentit, a l’estudi realitzat, els ciutadans valoren positivament el fet de tenir els contenidors a prop. Recentment, l’Ajuntament va col·locar 122 contenidors de vidre, paper i plàstic entre març i maig de 2010 per tal de facilitar el reciclatge.

En l’enquesta enquesta també s’ha demanat la valoració dels diferents aspectes a considerar en  la recollida d’escombraries de la ciutat. En tots els apartat,  els ciutadans posen bona nota dels diferents ítems a valorar.

Pel que fa a la recollida, a nivell global s’han extret els següents resultats:

1.- El servei de recollida selectiva de residus obté una nota mitja de 7,2 sobre 10

2.- La freqüència de recollida de residus rep una valoració de satisfacció de 7,3 sobre 10

3.- La ubicació dels contenidors rep una valoració de satisfacció de 7,4 sobre 10

4.- El 90% dels enquestats valoren amb 5 o més de cinc el servei de recollida selectiva i la ubicació dels contenidors

5.- El 90% dels enquestats valoren amb 6 o més de 6 la freqüència de recollida

6.- El 75 % dels enquestats valoren amb 7 o més el servei de recollida selectiva, la freqüència de recollida i la ubicació dels contenidors.

Campanya Informativa PORTA A PORTA:
Aquestes dades serviran per realitzar futures accions i campanyes informatives de sensibilització.  En aquest sentit, la campanya d’educació ambiental pel foment de la recollida selectiva que s’està desenvolupant aquest estiu ja està donant els primers resultats. Pel que fa a la campanya educativa, apart dels estants que s’han posat a la plaça de la província i al Mercat municipal, la major part de campanya s’està desenvolupant fent un porta a porta amb sis educadors ambientals.

Fins ara, s’han visitat 2.325 habitatges dels quals en 408 s’hi ha trobat els veïns. En la resta, s’ha deixat material informatiu, i se’ls ha convidat a passar pel departament de Medi Ambient a recollir la resta de material per fomentar un bon reciclatge. Hi ha previst visitar tots els habitatges de Salou per tal que una major proporció de gent participi o millori la recollida selectiva.

Tot i que la campanya finalitzarà al mes d’octubre, s’espera que augmenti la recollida selectiva, i especialment la qualitat de la FORM recollida per una millor selecció i gestió.

Document Actions