Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

UN NOU PLA EDUCATIU D'ENTORN PER A SALOU

dijous 09 novembre 2006

El Pla Educatiu d'Entorn està impulsat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Salou. El projecte té com a objectiu promoure la cohesió social i l'ús de la llengua catalana a partir dels centres escolars amb la voluntat d'incidir en el propi entorn.

Els plans educatius d'entorn es porten a terme de manera conjunta entre els ajuntaments i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a qui correspon el seu disseny i concreció. S'adrecen a tot l'alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desfavorits.

Aquest pla s'inicia al municipi de Salou a partir de l'any vinent amb la participació de tots els agents socioeducatius del territori (Reg d'Esports, Reg. de Joventut i Reg. de Benestar Social i les AMPA's dels centres educatius escolars) . Això també inclou els centres d'educació infantil i primària, els instituts d'educació secundària i l'escola concertada Elisabet.

El projecte, al que es treballa actualment, es fonamenta en els principis de corresponsabilització, implicació i participació de tots els agents que tenen una dimensió educativa a la zona, és per això que es constitueix la Comissió local representativa per a fer-ne la definició, el seguiment i l'avaluació.

També s'han constituït diversos grups de treball en els quals hi ha representats/des serveis municipals i entitats, que proposaran i dissenyaran projectes i activitats en el marc de l'àmbit: estudi assistit, joves, llengua i entorn, activitats extraescolars i esportives, formació i participació de les famílies.

Fruit de l'estudi previ de les necessitats específiques de Salou i de les experiències desenvolupades anteriorment de manera voluntaria pel municipi, el PEE acull tallers, cursos i actuacions molt diverses. Així, es poden trobar, des dels programes de millora i perfeccionament dels recursos escolars, a cursos de plàstica o teatre, estudis sobre les sortides professionals de la vila i les necessitats educatives relacionades, o activitats relacionades amb la immersió lingüística i social, esportives, casals intensius d'integració social i accions al foment i a la participació del jovent en activitats de lleure i de serveis a la comunitat. Per tant, el pla s'estructura en blocs d'actuació formats per activitats i actuacions que tenen com a denominador comú, promoure la llengua, l'educació intercultural i la cohesió social adreçant-se a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desfavorits.

Segons el regidor d'Ensenyament i Cultura de l'Ajuntament de Salou, Pere Granados, 'Els Plans Educatius d'Entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la vila de Salou, per tal de facilitar coneixements socials i potenciar el màxim les capacitats intel·lectuals i el sentit de pertinença a una comunitat canviant'.

Document Actions