Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

L’Ajuntament i Sorea signen un conveni de col·laboració per la creació d’un Fons de Solidaritat per combatre la pobresa energètica

dimarts 11 desembre 2018

Aquest fons té com a objectiu facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua potable als habitatges de persones en risc d’exclusió social

També s’ha signat un protocol d’actuació per garantir el servei de l’aigua a totes les persones i famílies en situació de vulnerabilitat

Aquest matí s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa SOREA per la creació d’un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu de de facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua potable al seu habitatge.  També s’ha formalitzat un protocol d’actuació, en el qual es regulen les actuacions a dur a terme davant de les situacions de pobresa energètica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, les factures per al consum d’aigua, i evitar que es portin a terme talls de subministrament, per tal de poder garantir el servei de l’aigua a totes aquelles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat.

A la signatura del conveni i el protocol hi han estat presents l’alcalde de Salou, Pere Granados, juntament amb la regidora de Benestar i Serveis Socials, Estela Baeza, i el representant de SOREA, S.A.U, Emili Giralt. L’empresa es compromet a destinar a través d’un Fons de Solidaritat un import de 6.000 € durant un període de 2 anys. Aquest, es configura com un ajut que comportarà l’exempció del 100% de la factura de l’aigua. Cal destacar que, un cop esgotada la dotació anual del Fons, no s’atorgaran nous ajuts fins a la següent anualitat. Per la seva banda, l’Ajuntament de Salou, a través de Serveis Socials, col·laborarà amb Sorea, en la promoció i difusió del Fons de Solidaritat, informant el personal de Serveis Socials d’aquesta iniciativa, dels avantatges que comporta i dels requisits per poder accedir-hi. L’alcalde, Pere Granados, destacava que “estem davant d’una bona mesura d’ajuda a les famílies més necessitades que se suma a les altres que ja ve desplegant l’Ajuntament per tal de rebaixar els nivells de vulnerabilitat que tenen alguns ciutadans”.

La regidora Estela Baeza, ha assenyalat que "valorem molt positivament la signatura d'aquest conveni, la col·laboració de Sorea amb els Serveis Socials de l'Ajuntament de Salou  amb aquest fons de solidaritat serà un eina molt útil per intentar combatre casos de pobresa energètica,  i ajudarà a millorar la situació d'aquelles persones que es trobin en situacions de vulnerabilitat econòmica i que no puguin fer front al pagament de les factures del subministrament d’aigua".

Les persones que compleixin els esmentats requisits i vulguin acollir-se a l’ajut, es podran adreçar a Serveis Socials de l’Ajuntament, els quals enviaran a Sorea el document de sol·licitud de l’ajut en el que s’acrediti la situació econòmica que ho justifiqui i es procedirà a l’exempció del 100% del total de la factura de l’aigua del període indicat. Si escau, també s’ajornaran les factures pendents de pagament amb la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués efectuat.

 

Protocol d’actuació

Pel que fa al protocol d’actuació, l’Ajuntament de Salou i Sorea donaran publicitat de les tarifes socials i altres ajuts per fer front a la pobresa energètica, com és el cas de la tarifa especial per a habitatges en els que conviuen més de 3 persones, la tarifa social bonificada i el nou ajut del Fons de Solidaritat.

Davant de casos temporals o puntuals, Sorea negociarà ajornaments del pagament de rebuts o fraccionaments de les factures, sense aplicar-hi interessos. En cas de problemes continuats d’impossibilitat de fer front els rebuts d’aigua, Sorea remetrà el cas als Serveis Socials, per tal de trobar una solució a la seva situació, a partir del Fons de Solidaritat o d’altres fons municipals. A més, l’Ajuntament de Salou comunicarà a Sorea les persones usuàries que, d’acord amb la normativa vigent, identifiquin com a vulnerables i/o es trobin en situació de risc d’exclusió residencial, per tal que Sorea no porti a terme cap suspensió de subministrament d’aigua a aquestes persones usuàries, mentre persisteixi aquesta situació.

Document Actions