Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

Servei de teleassistència domiciliària

Què és?

És un servei perTELEASSISTENCIA PERSONES GRANS.jpgmanent que dóna resposta immediata a la persona usuària, en el cas de trobar-se en situació d’emergència estant al seu domicili. Consisteix en la instal·lació en l’habitatge de la persona d’un aparell que està connectat per línia de telèfon a una central receptora, amb la qual es pot contactar prement un botó.

 

Quins són els principals requisits per accedir-hi?

  • Residir i estar empadronat al municipi de Salou
  • Tenir 65 anys o més i/o acreditar una situació de discapacitat
  • Viure sol o conviure amb persones majors de 65 anys o amb persones que acreditin una situació de discapacitat.
  • Les persones menors de  85 anys hauran de demostrar la necessitat del servei per motius de salut, en particular, per alguna/es de les següents situacions:
    •  Per malaltia crònica, amb risc de patir crisi aguda de la malaltia
    •  Tenir risc de patir caigudes
    •  Presentar dificultats per a la deambulació

 

Quin cost té?

L’aportació econòmica de la persona usuària estarà en funció dels recursos econòmics de que disposi la persona i la unitat familiar de convivència.

 

Com sol·licitar-lo?

L’accés al Servei de teleassistència es realitza a través del Servei Bàsic d’Atenció Social.

El/la treballador/a social de referència realitzarà l’estudi i valoració de la situació d’autonomia personal, sociofamiliar i econòmica del/de la sol·licitant, per tal de realitzar el diagnòstic i la proposta corresponent.

Document Actions