Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Biblioteca

Préstec

La Biblioteca permet tenir a casa els documents dels seu fons durant un període limitat de temps. Alguns documents per les seves característiques estan exclosos de préstec o tenen un préstec reduït, com els de la col·lecció local o els de referència.

Condicions:

  • Per poder gaudir del servei de préstec és obligatori tenir el carnet d'usuari de qualsevol biblioteca pública del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, i és obligatori presentar-lo sempre en el moment del préstec.
  • Aquest carnet és gratuït i personal. Cada usuari és responsable del seu carnet i haurà de respondre dels documents agafats en préstec. Si es perd o es malmet algun document l’haurà de restituir.
  • Els documents en préstec s’hauran de retornar en el termini establert pel titular del carnet o per qualsevol altra persona en el seu lloc durant l’horari d’obertura de la Biblioteca o a la seva bústia externa si aquesta és tancada. El retard en el retorn dels documents es penalitzarà amb un dia de suspensió per cada dia de retard.

Com obtenir el carnet de préstec:

Per obtenir el carnet cal anar a la Biblioteca on s’omplirà un formulari amb les dades personals i portar:

  • 1 fotografia color tipus carnet
  • DNI o passaport

Els menors 14 any hauran d’anar acompanyats d’un familiar adult responsable.

Recordeu que aquest carnet serveix per a totes les biblioteques públiques integrants de la xarxa del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Què es deixa i quant de temps:

Cada usuari pot agafar en préstec alhora 15 llibres (9 de ficció; 6 de coneixements), 5 revistes (excepte el darrer número), 5 CD de música, 5 DVD (cinema i documentals indistintament) i 1 videojoc (per a PC, Wii o Play Station)

Es podrà prendre només 1 novetat de cada format.

Tots els documents es poden tenir durant 30 dies, renovables fins a dues vegades de 30 dies per a cada pròrroga, sempre que no hi hagi una reserva sobre aquell document.

Es poden demanar fins a 5 reserves de tots els documents deixats en préstec de la pròpia biblioteca o de préstec interbibliotecari.

 

Préstec interbibliotecari:

La Biblioteca pot obtenir aquells documents (llibres, CD, DVD i VD) que no té en el seu fons a través d’altres biblioteques de la xarxa del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que el tinguin disponible. 

Es poden demanar fins a cinc documents alhora, indistintament del seu format, comptant també les reserves de la pròpia biblioteca.

Aquest servei és gratuït sempre que la biblioteca que ens serveixi el document no tingui quotes establertes per dur-lo a terme. En aquest cas, sempre es demanarà la conformitat de l’usuari.

Préstec a col·lectius:

La Biblioteca fa préstec dels documents del seu fons a entitats, associacions i escoles que així ho demanen amb condicions de préstec especials segons la seva activitat.

 

Podeu gestionar els vostres préstecs telemàticament donant-vos d'alta com a usuaris del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Document Actions