Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Neteja i manteniment urbà

Sancions per embrutar la via pública

Sancions per embrutar la via pública

Des de l'agost de 2018, Salou disposa d'una nova Ordenança de Civisme i Convivència que diu prou als actes incívics que es duen a terme a la via pública, com és el cas del tractament dels residus al carrer i l'acumulació d'andròmines. Aquesta ordenança permet imposar sancions des de 100 fins a 4000 euros a les persones/empreses que no compleixin amb les normes establertes pel que fa a la correcta disposició de residus i les escombraries.

Conductes sancionables

Al Capítol III relatiu a la degradació visual de l’entorn en l’article 15 apartat 2 de l’ordenança es preveuen les següents accions com a sancionables:

-Tirar, llençar o embrutar la via amb residus o qualsevol objecte que l’embruti. Quan els objectes tirats a la via pública siguin susceptibles d’ocasionar un greu dany la infracció es qualificarà com a molt greu.

I posteriorment, en l’article 15 apartat 10 es detallen les següents conductes sancionables:

-Tirar i/o dipositar escombraries a llocs públics o fora dels contenidors i papereres habilitats a tal efectes segons estableix la normativa reguladora.

-Transferir als contenidors del servei municipal de recollida de residus qualsevol tipus de materials o deixalles de construcció. Sempre s’haurà d’acreditar que la gestió d’aquests tipus de residus s'ajusta a la normativa vigent. Serà preceptiva la utilització de contenidors homologats per a obres quan els materials d’extracció o arreplec excedeixin del volum d’1 m3 i sotmesa a tramitació del corresponent permís d’ocupació de la via pública.

-Utilitzar per part dels establiments comercials els contenidors de recollida selectiva de paper i cartró del carrer i/o no deixar el cartró ben plegat, apilat, enfardat, relligat o amb cinta adhesiva davant o dins de l’establiment comercial. 

A part, l’ordenança també recull sancions per altres comportaments com fer grafitis, pintades..

Document Actions