Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Palau de Congressos- Teatre Auditori

Lloguer sales del Palau de Convencions i Congressos

lloguer equipament

 PALAU DE CONGRESSOS: TEATRE AUDITORI, SALES I AULES

TIPUS DE SOL·LICITANT:

 • Entitat/ Assoc. Cultural i Esportiva sense ànim de lucre i que figuri al Registre Municipal d'Entitats de Salou.

-Per a la realització d'una activitat gratuïta*.

               -Per a la realització d'una activitat no gratuïta.

 • Entitat/ Assoc. Cultural i Esportiva sense ànim de lucre i que no figuri al Registre Municipal d'Entitats de Salou.

 -Per a la realització d'una activitat gratuïta*.

 -Per a la realització d'una activitat no gratuïta.

 • Empreses / Particulars. Més informació al telèfon 977 309 217

 -Per a la realització d'una activitat gratuïta*.

 -Per a la realització d'una activitat no gratuïta.

*S'entén per gratuïta o no el fet que l'espectador o usuari hagi d'abonar algun tipus d'entrada

 

DESPESES MÍNIMES:

 • S'hauran d'abonar les despeses de personal originades per a la realització de l’activitat amb les següents obligacions mínimes, segons l’empresa contractada per l’Ajuntament.
 • La despesa originada pel sol·licitant serà abonada directament a l’empresa contractada per l’Ajuntament.
 • El regidor d’espai que contempla les obligacions mínimes realitzarà les tasques de obertura, tancament i control d’accessos de l’activitat.
 • Serveis de neteja extraordinària: les despeses per serveis de neteja per a la realització d'un acte amb caràcter extraordinari, s’hauran d’abonar segons les tarifes establertes per l’empresa contractada per l’Ajuntament.
 • Els actes originats per les àrees municipals hauran d'assumir aquestes despeses mínimes a la seva pròpia partida pressupostaria.
ESPAI NECESSITATS DE PERSONAL MÍNIMES A ABONAR PEL SOL·LICITANT
TEATRE AUDITORI (530 PAXS) 1 TÈCNIC IL·LUMINACIÓ I SO (SALA)
  1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)
SALA EUROPA 1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)
SALA MEDITERRÀNIA 1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)
SALA XAVIER TURULL (140 PAXS)(EMMS) 1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)
SALA COSTA DAURADA (90PAXS) Centre Cívic 1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)
VESTÍBULS INDIVIDUALS 1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)
AULES (Centre Cívic) 1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)

       

NORMES DE GESTIÓ:

 • Els dies utilitzats per assaigs, muntatges i desmuntatges tindran una reducció del 50% en funció de la jornada contractada.
 • La fracció d'hora es comptabilitza com una hora completa.
 • Les hores extres s'apliquen després de la contractació de la jornada completa o mitja jornada de manera diària.
 • La confirmació de la sol·licitud comporta un dipòsit del 30% com a garantia de la correcta utilització i bon ús de l'espai.
 • El sol·licitant haurà de tenir sempre un responsable de l’activitat durant la durada de tota la ocupació als espais.
 • Les activitats han d'estar aprovades per l’àrea de Cultura.

 

En aquest document adjunt trobareu l'Ordenança fiscal corresponent:

Document Actions