Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Policia Local i Mobilitat

S'obre una nova convocatòria de quatre places d’agents de la Policia Local

dilluns 10 desembre 2018

Aquestes noves places se seleccionaran a través del sistema de concurs oposició, que comptarà també d’un curs selectiu i un període de pràctiques al cos policial

Fins al 20 de desembre es poden presentar les sol·licituds

L’Ajuntament de Salou ha obert el termini per a contractar quatre agents de la Policia Local, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure. La selecció pel sistema de concurs oposició consisteix en la superació de les proves corresponents, inclosos el curs selectiu  i  el  període  de  pràctiques  i  en  la  valoració  de  determinades  condicions  de  formació,  nivell  d’experiència  relacionats amb la tasca policial. Fins al 20 de desembre es pot presentar la instància per accedir a la convocatòria.

El regidor de Seguretat i Mobilitat, David González, ha explicat que “amb aquest nou concurs-oposició reforcem el cos de la Policia Local per tal de seguir millorant l’eficàcia del nostre sistema de seguretat durant tot l’any i  per poder continuar oferint un servei de qualitat en temporada alta”.

Els documents necessaris per participar, la manera i el lloc de presentar les sol·licituds es pot consultar a les bases específiques publicades al BOPT i al Tauler d’edictes de l’oficina virtual de la Corporació (http://www.ov.salou.cat/SIAC/DetalleTablon.aspx?id=3082). Els aspirants també podran presentar la documentació sol·licitada de forma virtual, a través de l’oficina virtual, facilitant-ne així els tràmits. També es a disposició dels aspirants el temari del concurs-oposició al BOPT.

La selecció de les quatre places constarà de dues fases: la fase d’oposició constarà d’una prova de coneixements de la llengua catalana equivalent al nivell B2 de la Junta Permanent del Català, una prova cultural, una altra d’aptitud física, una prova pràctica en scooter o moto de cilindrada no superior a 125cc, una bateria de tests psicotècnics, i finalment una prova que consistirà en la redacció sobre un tema d’actualitat social, cultural i/o política. També comptarà amb una prova de caràcter voluntari que consistirà en una prova de coneixements del/s idioma/es que els aspirants hagin assenyalat a les respectives instàncies.

Per altra banda, es durà a terme la fase de concurs on els aspirants hauran d’aportar tota la documentació de mèrits. Els que hagin superat les dues fases, realitzaran una revisió mèdica. L’òrgan de selecció farà pública la  puntuació final del procés selectiu al Tauler d’Edictes i la plana web de la corporació, no podent declarar aprovats més aspirants que les places convocades, als que hagin obtingut la millor qualificació del concurs-oposició.

Els candidats triats per cobrir les places realitzaran un curs selectiu i hauran de passar un període posterior de pràctiques de sis mesos al cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Salou. Un cop superat el curs formatiu l’aspirant serà nomenat funcionari en pràctiques per un període d’1 any.

Document Actions