Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Promoció Econòmica i Comerç

Ajuts per a emprendre

Subvencions per al suport a l'activitat empresarial i comercial:

Gaudiran d’exempcions del pagament d’aquesta taxa, sense prejudici de l’obligació de tramitar la corresponent autorització, llicència o comunicació:

Bonificació de la taxa de la llicència d'activitats municipals

Els canvis de titularitat, cessió o traspàs d 'activitats de naturalesa econòmica, que suposi una simple presa de coneixement de la transmissió d’una llicència o autorització/règim de comunicació, d ́acord amb la legislació vigent en el moment demeritament de la taxa, ja sigui per activitats innòcues, recreatives o d’espectacles i ambientals; essent aplicable en les tarifes de règim general o especial regulades en la present ordenança i que a la vegada no comportin una variació objectiva de l’activitat envers la llicència concedida inicialment i subjecte a canvi de titularitat.

Ajuts Leader, per al foment d'inversions que generin activitat econòmica.

Bonificació de quotes de Seguretat Social al treballador autònom i per persones amb discapacitat.

Capitalització de l'atur.

Beneficis en la cotització a la Seguretat Social per incentius a la contractació o a l'activitat autònoma.

Incentius de suport al sector comercial i serveis.

Ajuts d'ACCIÓ, per a la innovació, la internalització i el creixement de l'empresa.

Finançament: 

En aquests enllaços trobareu informació sobre fonts de finançament a disposició de les empreses, tant per a les ja constituïdes com per a la nova creació.

Ajuts d'ACC1Ó, l'agència de suport per a la competitivitat de l'empresa catalana experta en innovació i internacionalització, adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Ajuts del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Finempresa - Portal de finançament de la Generalitat

BANC- Business Angels

ICF

FISUB

Línia ICO

AVALIS

BANC – Business Angels  

Microcrèdits

 

Contacta amb nosaltres mitjançant el Servei de Cita prèvia per l'assessorament d'emprenedors. T'explicarem, t'ajudarem i t'acompanyarem a tramitar els ajuts, les subvencions i el finançament que necessitis.

 

Document Actions