Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Promoció turística

La AMT tracta sobre els habitatges d'ús turístic reclamant normalitzar la seva activitat i el seu impacte

dimecres 18 juliol 2018

Els alcaldes de l'Aliança manifesten la necessitat de major regulació dels habitatges d'ús turístic, i advoquen per impulsar la innovació en la gestió de les destinacions

Ahir va tenir lloc una de les reunions dels 8 alcaldes de l'Aliança de Municipis Turístics Sol i Platja (AMT), assistits per la secretària tècnica de ITH.

Els alcaldes de l'AMT van nomenar el primer president de l'entitat amb el criteri que fos l'alcalde del municipi amb major nombre de pernoctacions anuals el que va ser elegit; per la qual cosa l'alcalde de San Bartolomé de Tirajana (Canàries), Marc Aureli Pérez, va ser elegit per unanimitat. Amb el criteri que va ser vicepresident l'alcalde del municipi amb major nombre de pernoctacions de la península, i secretari l'alcalde del municipi amb menor nombre de pernoctacions, es va triar l'alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, com a vicepresident; i l'alcalde de Torremolinos, José Ortiz, com a secretari. Els càrrecs tindran caràcter rotatori i una durada anual; i seguiran un ordre descendent en la llista de més a menys pernoctacions. No obstant això se seguirà el criteri d'alternança entre presidència i vicepresidència tenint en compte el fet de ser municipi de la península o de les illes, de manera que quan la presidència recaigui en un municipi insular, la vicepresidència recaurà en el municipi peninsular amb més pernoctacions en l'ordre de prelació, i viceversa.

Entre la multitud de temes abordats destaquen els intercanvis d'opinió sobre el tractament que s'ha de donar a la irrupció dels habitatges d'ús turístic i l'abast de les competències autonòmiques i locals. Es va establir el compromís de transmetre al govern d'Espanya i a les seus respectives comunitats autònomes, la necessitat de normalitzar la situació.

Així mateix, es van estar analitzant la presentació de projectes comuns relacionats amb la digitalització i la presentació de projectes per al Plan de Recualificación Integral de Destinos Turísticos, i la participació en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Els presents van analitzar també les perspectives turístiques de les destinacions de cara a l'estiu.

Pere Granados, alcalde de Salou, respecte als habitatges d'ús turístic, ha remarcat que "com ja preveu la normativa autonòmica catalana, en cas que la persona usuària de l'habitatge incompleixi les normes bàsiques de convivència i les ordenances, la propietat ha de requerir l'abandonament de la residència en el termini de 24 hores".

L'alcalde també proposava de "limitar el nombre de places en l'ús turístic d'habitatges per sota de les que disposa la cèdula d'habitabilitat", proposant a 2 persones per habitació més altres 2; i que seria just que aquests habitatges, "per l'ús més intensiu de certes parts comuns de l'edifici, tinguessin major contribució a les despeses de la comunitat".

També es va remarcar la justa reivindicació que es faci un reconeixement d'estatus especial als municipis amb un nou sistema de finançament específic, donat el sobredimensionament dels seus serveis, que deuen fer front a un increment espectacular dels seus residents, que suposen més del 20% del total de les pernoctacions turístiques del nostre país.

Document Actions