Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

L’Ajuntament de Salou posa a disposició de la ciutadania el nou calendari del contribuent 2019

dimarts 26 febrer 2019

L’Ajuntament de Salou ha editat el nou calendari fiscal per aquest exercici 2019 amb els tributs de caràcter periòdic, les dates i els terminis de pagament que s’aplicaran a la ciutat en aquest any en curs. D’aquesta manera es dóna vida a una campanya informativa adreçada a tots els ciutadans sobre les diferents mesures i opcions de pagament d’impostos i taxes municipals per tal que els contribuents puguin conèixer de primera mà com dur a terme el pagament dels rebuts dins del termini legal. Així, en el calendari fiscal es recullen les tres opcions vigents:

-el sistema de pagament avançat on es genera un únic pagament amb data 5 de febrer i una regularització a l’octubre i que genera un estalvi de l’1’5% al contribuent.

-el sistema de pagament fraccionat: fer front als impostos en 9 mensualitats, de febrer a octubre mitjançant una domiciliació bancària que es carrega el dia 5 de cada mes i que es regularitza amb un darrer rebut el mes d’octubre.

-el sistema de pagament ordinari, per aquells contribuents que no s’hagin acollit a cap de les fórmules de pagament abans esmentades. El calendari estableix el període de pagament voluntari per als tributs periòdics, que no requereixen de notificació individual i que estableixen diversos períodes: Així, l’impost de vehicles de tracció mecànica i la taxa de guals es podrà pagar del 15 de març al 15 de maig; l’impost de béns immobles urbans i rústics i la Taxa de recollida de residus del 17 de juny al 17 de setembre; mentre que l’impost activitats econòmiques i la taxa de conservació del cementiri podrà satisfer-se del 16 de setembre al 18 de novembre. 

Les persones interessades en sumar-se a qualsevol de les diferents opcions de pagament poden tramitar la seva petició on line a través de l’oficina virtual que té l’Ajuntament de Salou a la pàgina web corporativa. D’aquesta manera, a través de l’Oficina Virtual (https://seu.salou.cat/siac/) es permet la tramitació telemàtica, sempre que sigui possible, d’una forma senzilla i segura, facilitant a les persones l’exercici dels drets i el compliment dels deures del ciutadà, eliminant les barreres que limiten l’accés a la informació i estalviant visites presencials a les instal·lacions de l’Ajuntament. També es podrà pagar presencialment a l’OAC en horari de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h, o a través del correu electrònic fraccionaments@salou.cat.

Actualment, al sistema fraccionat de pagament de tributs, hi ha 1.176 contribuents acollits, mentre que al sistema avançat de pagament de tributs hi ha 1.366 contribuents adherits. Del total d’aquestes altes 136 són noves.

Document Actions